English Thứ Bảy, 21-09-2019, 23:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109302933
Đang online: 192

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án định canh, định cư tập trung trong năm 2018

Đăng ngày: 30/11/2018; 510 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo những tồn tại, vướng mắc của các dự án định canh, định cư tập trung và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương rà soát và tổ chức triển khai thực hiện ngay các phần việc còn lại (thủ tục thanh toán, quyết toán, hoàn tất công tác nghiệm thu, bàn giao....) của các dự án định canh, định cư tập trung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình, giải ngân dứt điểm nguồn vốn và bàn giao cho các địa phương để đưa vào sử dụng trong năm 2018.

 

Kịp thời đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (cơ quan quản lý dự án) hoàn thành các công việc đã ký kết, yêu cầu các nhà thầu thực hiện dứt điểm các phần việc liên quan (về xây lắp, hỗ trợ người dân,...) và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để giải ngân vốn.

 

Rà soát cụ thể nguồn vốn đã thực hiện tại các dự án, qua đó đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với phần vốn đầu tư, vốn sự nghiệp còn thiếu so với quyết định.

 

Chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và đơn vị có liên quan khẩn trương, tập trung thực hiện hoàn thành các công việc còn lại của dự án (hạng mục điện, nước, khắc phục sạt lở, hỗ trợ kinh phí cho hộ dân...) đảm bảo chất lượng theo hợp đồng; kịp thời hoàn tất hồ sơ thanh toán để đảm bảo thủ tục giải ngân vốn trong thời gian sớm nhất.

 

Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi chỉ đạo chi nhánh Điện lực các huyện có liên quan quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi sớm hoàn chỉnh hồ sơ đấu nối điện, để kịp thời cấp điện cho các dự án trong năm 2018.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (cơ quan quản lý dự án): Tập trung chỉ đạo và yêu cầu các nhà thầu, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm đối với các phần việc còn lại của dự án, nhất là khắc phục điểm sạt lỡ, hỗ trợ người dân, hạng mục về điện, nước...để tổ chức nghiệm thu và bàn giao các dự án trong năm 2018.

 

UBND các huyện tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, bàn giao dự án từ chủ đầu tư; sớm tổ chức bốc thăm, chia lô đất cho hộ dân để xây dựng chỗ ở đảm bảo an toàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và động viên hộ dân về nơi ở mới được ổn định; vận động các tổ chức, lực lượng thanh niên địa phương hỗ trợ giúp người dân trong việc di dời vào nơi ở mới.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích