English Thứ Sáu, 22-11-2019, 15:10 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112882696
Đang online: 358
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Đăng ngày: 16/10/2019; 94 lần đọc
Quang cảnh hội nghị

Sáng 16-10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 6 và 7 Quốc hội khóa XIV đã thông​ qua nhiều văn bản luật quan trọng, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật B​ảo vệ bí mật nhà nước. Đây là các văn bản luật có phạm vi và đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Các luật này được sửa đổi, ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hoàn thiện, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. 

 

Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật Giáo dục được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân,…

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Châu Thịnh đầu tư Dự án Khu Dịch vụ thương mại Châu Thịnh tại xã An Hải, huyện Lý Sơn.

 

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phát đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Thương tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích