English Thứ Tư, 22-01-2020, 06:01 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116998549
Đang online: 164

Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đăng ngày: 26/11/2019; 213 lần đọc

Qua 06 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đem lại những tác động tích cực, tạo cơ chế tài chính mới để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, thông qua việc chi trả bằng nguồn tiền ủy thác của bên sử dụng DVMTR trả cho bên cung ứng DVMTR, từng bước cải thiện thu nhập cho những đối tượng trực tiếp lao động bảo vệ và phát triển rừng bằng kết quả lao động của chính họ, thực hiện xã hội hóa nghề rừng, tạo nim tin, động lực để khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị đã ký 17 hợp đồng hợp đồng ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ tỉnh trực tiếp ký hợp đồng 11 hợp đồng, Quỹ Việt Nam trực tiếp ký 06 hợp đồng), trong đó 11 hợp đồng ủy thảo với các đơn vị sản xuất thủy điện, 07 hợp đồng ủy thác các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, với tổng số tiền thu được trên 30 tỷ đồng.

 

Từ nguồn kinh phí trên, hàng năm thực hiện chỉ trả cho trên 17.000 ha rừng, chiếm khoảng 20,8% tổng diện tích rừng được giao khoán toàn tnh (diện tích đủ điều kiện chỉ trả), các đối tượng thụ hưởng gồm: 140 chủ từng là hộ gia đình, cá nhân; 19 chủ rừng là cộng đồng dân cư; 01 chủ rừng là tổ chức Nhà nước (Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh) và 01 chủ rng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; đồng thời thực hiện giao khoán cho gần 1.400 hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng. Chính sách đã tạo nguồn thu mới, hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động cho các chủ rừng nhà nước, nhất là Công ty lâm nghiệp trong bối cảnh khai thác rừng tự nhiên phải tạm dừng theo quy định.

 

Từ năm 2015 đến nay, có 19 phương án trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, với tổng số tiền chủ đầu tư phải nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên 27 tỷ đồng, để thực hiện trồng rừng thay thế với diện tích 274 ha. Hiện các đơn vị liên quan đã thực hiện trồng được 125 ha và dự kiến sẽ tiếp tục trồng thêm trên 61 ha trong năm nay.

 

Dự kiến nguồn thu từ ủy thác chỉ trả DVMTR trong những năm tới đạt khoảng 15,5 tỷ đồng/năm; với nguồn kinh phí từ DVMTR sẽ góp phần làm giảm áp lực chi ngân sách nhà nước để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương; thực hiện chi trả cho khoảng 30.000 ha rừng, bình quân chỉ trả đạt 500.000 đồng/ha/năm.

 

mt2-26112019.jpg

 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định các loại DVMTR và các đối tượng phải chi trả tiền DVMTR gồm: (1) Cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện; (2) Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch; (3) Cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp; (4) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng; (5) Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; (6) Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải chi trả tiền dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái rừng cho nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi trong thời gian qua, chỉ có 2 loại DVMTR đã được triển khai chi trả, gồm chi trả DVMTR đối với sản xuất, kinh doanh thủy điện và chi trả DVMTR đối với sản xuất, kinh doanh nước sạch.

 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR và triển khai các loại DVMTR chưa chi trả, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích