English Chủ Nhật, 26-01-2020, 09:00 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117306813
Đang online: 164
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp

Đăng ngày: 10/12/2019; 233 lần đọc
Chủ tọa và thư ký kỳ họp điều hành chương trình làm việc

Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 17, HĐND khóa XII, sáng 10-12, HĐND tỉnh thảo luận các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2020; về phân bổ vốn thưởng vượt thu năm 2018.

Theo đó Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 là 25.420 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương là 22.486,2 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 21.682,5 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 6.052,8 tỷ đồng; chi thường xuyên 8.929 tỷ đồng.

nb34-09122019.jpg
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đọc nội dung các Tờ trình​

Theo Tờ trình về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 18.598,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối NSNN trên địa bàn là 18.560 tỷ đồng, tăng so Trung ương giao là 1.950 tỷ đồng tương ứng 11,7%. Thu từ vay vốn: 38,5 tỷ đồng; trong đó: Vay để bù đắp bội chi: 38,5 tỷ đồng.

 

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 là 15.652,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 13.281,4 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.233,5 tỷ đồng (bằng 126,3% dự toán năm 2019); gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.838,7 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 394,8 tỷ đồng; thu từ chuyển nguồn: 99,1 tỷ đồng và thu từ vay vốn: 38,5 tỷ đồng.

 

Việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020: dự toán chi ngân sách địa phương là 15.652,5 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương: 13.419 tỷ đồng (giảm so dự toán 2019 là 1.570 tỷ đồng); chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.233,539 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư 1.838,728 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 394,811 tỷ đồng.

nb35-09122019.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đọc báo cáo thẩm tra đối với các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp​
 

Dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thành phố năm 2020 được xác định trên cơ sở dự toán thu ngân sách huyện, thành phố năm 2020 được hưởng theo phân cấp, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện, thành phố và được xác định là 6.618,6 tỷ đồng, tăng 5,3% so với dự toán năm 2019.

 

Theo tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2020: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thì tổng vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 25 ngàn tỷ đồng. UBND tỉnh dự kiến phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh là trên 5.800 tỷ đồng. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu 34% số vốn ứng trước nguồn NSNN dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi. Ưu tiên bố trí vốn dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước khuyến khích đầu tư và tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bố trí các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên các dự án có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

nb36-09122019.jpg

Bà Trần Thị Mỹ Ái- Giám đốc Sở KHĐT đọc Tờ trình về việc phân bổ vốn thưởng vượt thu năm 2018​

 

Tại Tờ trình về việc phân bổ vốn thưởng vượt thu năm 2018, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất phân bổ 91,8 tỷ đồng vốn Trung ương thưởng cho các dự án: Đường đấu nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong 50 tỷ đồng; tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường 11,8 tỷ đồng và Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố Quảng Ngãi thực hiện nâng cấp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi.

nb37-09122019.jpg 

Đại biểu biểu quyết thông qua nôi dung các Tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp

 

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và đi đến biểu quyết thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp, với 100% đại biểu thống nhất nội dung các Tờ trình.

 

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích