English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92321455
Đang online: 131
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 10/04/2019; 336 lần đọc
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 13- kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-4, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài chính về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của địa phương. Đối tượng được hưởng chính sách này là cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được cấp có thẩm quyền cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết do ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp nêu rõ, mức chi đào tạo cán bộ công chức trong nước bao gồm các chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu bắt buộc; chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung trong trường hợp cơ sở đào tạo không hỗ trợ tiền ăn, với mức chi 50.000 đồng/người/ngày đối với CBCC hưởng lương và 70.000 đồng/người/ngày đối với những người hoạt động không chuyên trách, không hưởng lương; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCC trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ đối với CBCC là nữ 20.000 đồng/người/ngày và 30.000 đồng/người/ngày đối với CBCC nữ và là người dân tộc thiểu số.

nb4-10042019.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết​
 

Mức chi bồi dưỡng CBCC trong nước bao gồm: các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng như chi thù lao giảng viên, báo cáo viên với mức từ 600.000 đồng/người/buổi- 2 triệu đồng/người/buổi tính theo phụ cấp chức vụ mà giảng viên, báo cáo viên được hưởng hiện tại; đối với giảng viên nước ngoài, mức chi không quá 1,8 triệu đồng/người/buổi. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên, chi dịch thuật, nước uống phục vụ lớp học… CBCC được cử tham gia lớp bồi dưỡng được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung với mức 50.000 đồng/người/ngày đối với CBCC hưởng lương và 70.000 đồng/người/ngày đối với những người hoạt động không chuyên trách, không hưởng lương; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập…

 

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài và mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích