English Thứ Hai, 17-06-2019, 22:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99111163
Đang online: 137
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 10/04/2019; 417 lần đọc
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 13- kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XII, sáng 10-4, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài chính về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của địa phương. Đối tượng được hưởng chính sách này là cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được cấp có thẩm quyền cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết do ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp nêu rõ, mức chi đào tạo cán bộ công chức trong nước bao gồm các chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu bắt buộc; chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung trong trường hợp cơ sở đào tạo không hỗ trợ tiền ăn, với mức chi 50.000 đồng/người/ngày đối với CBCC hưởng lương và 70.000 đồng/người/ngày đối với những người hoạt động không chuyên trách, không hưởng lương; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCC trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ đối với CBCC là nữ 20.000 đồng/người/ngày và 30.000 đồng/người/ngày đối với CBCC nữ và là người dân tộc thiểu số.

nb4-10042019.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết​
 

Mức chi bồi dưỡng CBCC trong nước bao gồm: các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng như chi thù lao giảng viên, báo cáo viên với mức từ 600.000 đồng/người/buổi- 2 triệu đồng/người/buổi tính theo phụ cấp chức vụ mà giảng viên, báo cáo viên được hưởng hiện tại; đối với giảng viên nước ngoài, mức chi không quá 1,8 triệu đồng/người/buổi. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên, chi dịch thuật, nước uống phục vụ lớp học… CBCC được cử tham gia lớp bồi dưỡng được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung với mức 50.000 đồng/người/ngày đối với CBCC hưởng lương và 70.000 đồng/người/ngày đối với những người hoạt động không chuyên trách, không hưởng lương; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập…

 

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài và mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích