English Thứ Ba, 11-12-2018, 10:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83712791
Đang online: 221
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Đăng ngày: 10/10/2018; 402 lần đọc
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày Tờ trình tại kỳ họp

Để có cơ sở pháp lý xây dựng, phê duyệt dự toán và thực hiện việc hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng được hỗ trợ, chiều 10-10, tại kỳ hợp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị q​uyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng áp dụng là chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định cụ thể tại điểm a, Điều 2 của Nghị quyết này đối với đất trồng lúa, trường hợp tưới tiêu chủ động: Các huyện miền núi, các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng:Tưới tiêu bằng động lực là  1.811.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực là 1.267.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.539.000 đồng/ha/vụ.Các huyện đồng bằng (trừ các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng) và thành phố Quảng Ngãi:Tưới tiêu bằng động lực là 1.409.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực 986.000 đồng/ha/vụ và tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.197.000 đồng/ha/vụ.

 

Các trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá bằng 60% mức giá tương ứng; trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá bằng 40% mức giá tương ứng; trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá bằng 50% mức giá tương ứng; trường hợp lợi dụng thuỷ triều để tưới, tiêu thì mức giá bằng 70% mức giá tưới tiêu bằng trọng lực tương ứng; trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá được tính tăng thêm 20% so với mức giá tương ứng và trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức giá cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức giá tương ứng theo quy định trên.

nb2-06102018.jpg

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 10​

 

Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày thì mức giá bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa được quy định tại điểm a, Điều 2 của Nghị quyết.Riêng địa bàn huyện Lý Sơn: Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày được tính bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa được quy định tại điểm a (Áp dụng trường hợp: Tưới tiêu chủ động đối với các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi).

 

Đối với sản xuất muối tính bằng 2% giá trị muối thành phẩm.Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi từ 900- 1.320 đồng/m3; nuôi trồng thủy sản từ 250- 840 đồng/m3và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu được tính với mức giá từ 840- 1.020 đồng/m3.

 

Cũng trong phiên làm việc chiều 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất bãi bỏ Nghị quyết 26/2016NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; bãi bỏ Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

nb3-06102018.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tặng hoa cho các đại biểu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhận nhiệm vụ mới​
 

Đồng thời, kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với các ông, bà: Lê Minh Huấn-nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đã nghỉ hưu; Huỳnh Thị Ánh Sương-nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Ngô Văn Trọng-nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh, đã chuyển công tác khác và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

 

                                                                                                Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018 về việc trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 30/11/2018, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích