English Chủ Nhật, 24-02-2019, 03:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87571827
Đang online: 148
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Đăng ngày: 10/10/2018; 450 lần đọc
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày Tờ trình tại kỳ họp

Để có cơ sở pháp lý xây dựng, phê duyệt dự toán và thực hiện việc hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng được hỗ trợ, chiều 10-10, tại kỳ hợp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị q​uyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng áp dụng là chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định cụ thể tại điểm a, Điều 2 của Nghị quyết này đối với đất trồng lúa, trường hợp tưới tiêu chủ động: Các huyện miền núi, các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng:Tưới tiêu bằng động lực là  1.811.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực là 1.267.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.539.000 đồng/ha/vụ.Các huyện đồng bằng (trừ các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng) và thành phố Quảng Ngãi:Tưới tiêu bằng động lực là 1.409.000 đồng/ha/vụ; tưới tiêu bằng trọng lực 986.000 đồng/ha/vụ và tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.197.000 đồng/ha/vụ.

 

Các trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá bằng 60% mức giá tương ứng; trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá bằng 40% mức giá tương ứng; trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá bằng 50% mức giá tương ứng; trường hợp lợi dụng thuỷ triều để tưới, tiêu thì mức giá bằng 70% mức giá tưới tiêu bằng trọng lực tương ứng; trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá được tính tăng thêm 20% so với mức giá tương ứng và trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức giá cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức giá tương ứng theo quy định trên.

nb2-06102018.jpg

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 10​

 

Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày thì mức giá bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa được quy định tại điểm a, Điều 2 của Nghị quyết.Riêng địa bàn huyện Lý Sơn: Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày được tính bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa được quy định tại điểm a (Áp dụng trường hợp: Tưới tiêu chủ động đối với các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi).

 

Đối với sản xuất muối tính bằng 2% giá trị muối thành phẩm.Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi từ 900- 1.320 đồng/m3; nuôi trồng thủy sản từ 250- 840 đồng/m3và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu được tính với mức giá từ 840- 1.020 đồng/m3.

 

Cũng trong phiên làm việc chiều 10-10, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất bãi bỏ Nghị quyết 26/2016NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; bãi bỏ Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

nb3-06102018.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tặng hoa cho các đại biểu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhận nhiệm vụ mới​
 

Đồng thời, kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với các ông, bà: Lê Minh Huấn-nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đã nghỉ hưu; Huỳnh Thị Ánh Sương-nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Ngô Văn Trọng-nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh, đã chuyển công tác khác và miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

 

                                                                                                Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích