English Thứ Bảy, 18-08-2018, 14:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77167838
Đang online: 94
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp

Đăng ngày: 07/12/2017; 438 lần đọc
Chủ tọa điều hành chương trình kỳ họp

Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, sáng 07-12, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và thông qua một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp liên quan đến lĩnh vực Tài chính- Kế hoạch. 

 

Dự ngày làm việc thứ 2 có Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, Đặng Ngọc Dũng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì kỳ họp.

 

Mở đầu phiên làm việc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài Chính đọc Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. Theo đó, năm 2018, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 15 ngàn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 14 ngàn tỷ đồng. Dự kiến tăng chi đầu tư so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2017 hơn 484 tỷ đồng, tương ứng hơn 20%.

 nb8-07122017.jpg

Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính trình bày tại kỳ họp​

Nguyên tắc chi đầu tư phát triển gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ vay, tạm ứng và ứng trước ngân sách. Chi thường xuyên bố trí đảm bảo 20% nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định, đảm bảo vốn đối ứng đối với Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững là 15% và nông thôn mới là 150%.

 

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cho rằng, cần tính toán giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Đối với việc cho tạm ứng kinh phí từ ngân sách để thực hiện một số công trình, chương trình, cần tăng cường quản lý việc sử dụng và kiểm tra thu hồi để tránh chậm trễ, thất thoát...

 

Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Trọng trình bày cho biết, tổng kế hoạch vốn năm 2018 trong toàn tỉnh là hơn 4.400 tỷ đồng. Trong đó, phương án phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho 14 huyện, thành phố; bố trí hoàn trả các khoản ứng trước, trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi, bố trí cho các dự án quyết toán và 9 dự án hoàn thành năm 2017, đối ứng các dự án ODA... Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn các chương trình mục tiêu.

 nb9-07122017.jpg
Ông Ngô Văn Trọng, Giám đốc Sở KH&ĐT giải trình liên quan đến kế hoạch đầu tư công​

Năm 2018, cũng sẽ phân bổ vốn cho các công trình trọng điểm của năm như: Cầu Cửa Đại, cầu Thạch Bích, cảng Bến Đình, đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa, Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1. 

 

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2018 như Tờ trình của UBND tỉnh, tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc bố trí kinh phí hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông nông thôn theo Đề án đã được HĐND tỉnh thông qua cần được xây dựng trong dự toán để tránh tình trạng ứng trước ngân sách làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông như những năm trước.

 

 Lam Uyên- Thúy Diễm
 
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích