English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903933
Đang online: 171

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua chính sách hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm

Đăng ngày: 07/12/2017; 514 lần đọc
Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô đọc Tờ trình về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 07-12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dương Văn Tô đã đọc tờ trình về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng) tham gia trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng, trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm.

 

Theo đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình này, mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn là cây mọc nhanh là 10 triệu đồng/ha. Mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn là cây bản địa là 15 triệu đồng/ha. Hỗ trợ khuyến khích trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm là 20 triệu đồng/ha và hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm là 40.000 đồng/cây.Điều kiện nhận hỗ trợ đó là phải có cam kết trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành và mỗi đơn vị diện tích chỉ được hỗ trợ 1 lần.

 

Mức hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn đối với việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển hóa là 05 triệu đồng/ha; hỗ trợ để quản lý bảo vệ là 300.000 đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ không quá 7 năm, tính từ thời điểm thực hiện chuyển hóa. Điều kiện nhận hỗ trợ đó là, phải có cam kết chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành và mỗi đơn vị diện tích chỉ được hỗ trợ 1 lần.

 

Trong trường hợp rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; rừng trồng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ chuyển hóa sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn, chưa có trữ lượng, nếu có thiệt hại xảy ra, do các nguyên nhân bất khả kháng, diện tích cây rừng bị thiệt hại từ 30% trở lên, có đơn đề nghị của chủ rừng, có Biên bản xác minh hiện trường có xác nhận của tất cả các thành viên đoàn kiểm tra, sẽ được hỗ trợ 50% giá trị thiệt hại của phần diện tích thiệt hại mà chủ rừng đã tự đầu tư và hỗ trợ 30% giá trị thiệt hại của phần diện tích thiệt hại đối với rừng trồng đã có trữ lượng.

hd5-02122017.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp 

Ngoài ra, chủ rừng còn được hỗ trợ tín dụng khi trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn.

 

Chính sách này cũng quy định rõ, chủ rừng chỉ được khai thác sau 10 năm tuổi đối với cây mọc nhanh, sau 25 năm tuổi đối với cây bản địa và cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm. Khi khai thác sản phẩm rừng trồng, chủ rừng phải nộp cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của xã, thôn, bản số tiền tương đương với 80kg thóc/ha, trong đó trích nộp cho mỗi Quỹ là 50% và phải tự tổ chức trồng lại trong vòng 12 tháng sau khi khai thác.

 

Thảo luận nội dung này, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và cho rằng đây là chính sách đặc thù của tỉnh để phát triển các loại cây gỗ quý; thúc đẩy thực hiện việc phát triển rừng, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng; kéo dài chu kỳ rừng trồng, tăng độ che phủ, đảm bảo đạt chỉ tiêu độ che phủ rừng ổn định là 52% vào năm 2020; nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng, hướng rừng trồng đạt các tiêu chí, chỉ số về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo các tiêu chuẩn quốc tế và Châu Âu…

                                                                                  Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh