English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479818
Đang online: 97
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua chính sách hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm

Đăng ngày: 07/12/2017; 628 lần đọc
Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô đọc Tờ trình về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 07-12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dương Văn Tô đã đọc tờ trình về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng) tham gia trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng, trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm.

 

Theo đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình này, mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn là cây mọc nhanh là 10 triệu đồng/ha. Mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn là cây bản địa là 15 triệu đồng/ha. Hỗ trợ khuyến khích trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm là 20 triệu đồng/ha và hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm là 40.000 đồng/cây.Điều kiện nhận hỗ trợ đó là phải có cam kết trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành và mỗi đơn vị diện tích chỉ được hỗ trợ 1 lần.

 

Mức hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn đối với việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển hóa là 05 triệu đồng/ha; hỗ trợ để quản lý bảo vệ là 300.000 đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ không quá 7 năm, tính từ thời điểm thực hiện chuyển hóa. Điều kiện nhận hỗ trợ đó là, phải có cam kết chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành và mỗi đơn vị diện tích chỉ được hỗ trợ 1 lần.

 

Trong trường hợp rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; rừng trồng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ chuyển hóa sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn, chưa có trữ lượng, nếu có thiệt hại xảy ra, do các nguyên nhân bất khả kháng, diện tích cây rừng bị thiệt hại từ 30% trở lên, có đơn đề nghị của chủ rừng, có Biên bản xác minh hiện trường có xác nhận của tất cả các thành viên đoàn kiểm tra, sẽ được hỗ trợ 50% giá trị thiệt hại của phần diện tích thiệt hại mà chủ rừng đã tự đầu tư và hỗ trợ 30% giá trị thiệt hại của phần diện tích thiệt hại đối với rừng trồng đã có trữ lượng.

hd5-02122017.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp 

Ngoài ra, chủ rừng còn được hỗ trợ tín dụng khi trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn.

 

Chính sách này cũng quy định rõ, chủ rừng chỉ được khai thác sau 10 năm tuổi đối với cây mọc nhanh, sau 25 năm tuổi đối với cây bản địa và cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm. Khi khai thác sản phẩm rừng trồng, chủ rừng phải nộp cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của xã, thôn, bản số tiền tương đương với 80kg thóc/ha, trong đó trích nộp cho mỗi Quỹ là 50% và phải tự tổ chức trồng lại trong vòng 12 tháng sau khi khai thác.

 

Thảo luận nội dung này, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và cho rằng đây là chính sách đặc thù của tỉnh để phát triển các loại cây gỗ quý; thúc đẩy thực hiện việc phát triển rừng, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng; kéo dài chu kỳ rừng trồng, tăng độ che phủ, đảm bảo đạt chỉ tiêu độ che phủ rừng ổn định là 52% vào năm 2020; nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng, hướng rừng trồng đạt các tiêu chí, chỉ số về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo các tiêu chuẩn quốc tế và Châu Âu…

                                                                                  Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích