English Thứ Bảy, 20-10-2018, 09:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80888555
Đang online: 127
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua chính sách hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm

Đăng ngày: 07/12/2017; 680 lần đọc
Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô đọc Tờ trình về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 07-12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dương Văn Tô đã đọc tờ trình về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng) tham gia trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng, trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm.

 

Theo đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình này, mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn là cây mọc nhanh là 10 triệu đồng/ha. Mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn là cây bản địa là 15 triệu đồng/ha. Hỗ trợ khuyến khích trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm là 20 triệu đồng/ha và hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm là 40.000 đồng/cây.Điều kiện nhận hỗ trợ đó là phải có cam kết trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành và mỗi đơn vị diện tích chỉ được hỗ trợ 1 lần.

 

Mức hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn đối với việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển hóa là 05 triệu đồng/ha; hỗ trợ để quản lý bảo vệ là 300.000 đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ không quá 7 năm, tính từ thời điểm thực hiện chuyển hóa. Điều kiện nhận hỗ trợ đó là, phải có cam kết chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; cây giống trồng rừng, trồng cây phân tán được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành và mỗi đơn vị diện tích chỉ được hỗ trợ 1 lần.

 

Trong trường hợp rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn; rừng trồng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ chuyển hóa sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn, chưa có trữ lượng, nếu có thiệt hại xảy ra, do các nguyên nhân bất khả kháng, diện tích cây rừng bị thiệt hại từ 30% trở lên, có đơn đề nghị của chủ rừng, có Biên bản xác minh hiện trường có xác nhận của tất cả các thành viên đoàn kiểm tra, sẽ được hỗ trợ 50% giá trị thiệt hại của phần diện tích thiệt hại mà chủ rừng đã tự đầu tư và hỗ trợ 30% giá trị thiệt hại của phần diện tích thiệt hại đối với rừng trồng đã có trữ lượng.

hd5-02122017.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp 

Ngoài ra, chủ rừng còn được hỗ trợ tín dụng khi trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; trồng rừng là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn.

 

Chính sách này cũng quy định rõ, chủ rừng chỉ được khai thác sau 10 năm tuổi đối với cây mọc nhanh, sau 25 năm tuổi đối với cây bản địa và cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm. Khi khai thác sản phẩm rừng trồng, chủ rừng phải nộp cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của xã, thôn, bản số tiền tương đương với 80kg thóc/ha, trong đó trích nộp cho mỗi Quỹ là 50% và phải tự tổ chức trồng lại trong vòng 12 tháng sau khi khai thác.

 

Thảo luận nội dung này, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và cho rằng đây là chính sách đặc thù của tỉnh để phát triển các loại cây gỗ quý; thúc đẩy thực hiện việc phát triển rừng, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng; kéo dài chu kỳ rừng trồng, tăng độ che phủ, đảm bảo đạt chỉ tiêu độ che phủ rừng ổn định là 52% vào năm 2020; nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng, hướng rừng trồng đạt các tiêu chí, chỉ số về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo các tiêu chuẩn quốc tế và Châu Âu…

                                                                                  Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích