English Thứ Sáu, 24-11-2017, 20:03 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66038470
Đang online: 126

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, góp ý các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6

Đăng ngày: 13/07/2017; 448 lần đọc
Đoàn Chủ tịch chủ trì điều hành phiên thảo luận, kỳ họp thứ 6
Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 12-7, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, thông qua các đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh lê Quang Thích và đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh dự phiên làm việc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu đã trình bày tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021.

 

Đối tượng áp dụng là sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tại các cơ sở giáo dục sau đại học là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Sinh viên đại học được hỗ trợ 30% học phí theo mức quy định của cơ sở giáo dục đại học công lập. Học viên cao học và nghiên cứu sinh được hỗ trợ bằng mức lương cơ sở hiện hành/tháng, theo thời gian học thực tế và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/người. Thời gian hỗ trợ từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ trong 5 năm là hơn 4,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

 

Góp ý về đề án này, một số đại biểu cho rằng, chính sách này nhằm hỗ trợ thêm chi phí học tập để đảm bảo cho các em có điều kiện an tâm học tập. Tuy nhiên, số lượng con em đồng bào dân tộc thiểu số đi học đại học, sau đại học không nhiều, do vậy mức hỗ trợ học phí còn thấp.

 NB1272017-HDND-HNThinh.jpg

Đại biểu Hồ Ngọc Thịnh- thời gian hỗ trợ đến năm 2021 là quá ngắn cần có sự điều chỉnh thời gian dài hơn

Đại biểu Hồ Ngọc Thịnh, đơn vị huyện Trà Bồng cho rằng chúng ta chỉ có 104 sinh viên công lập, trừ cử tuyển, số lượng ít. Hỗ trợ học phí 30% là quá ít. Đến năm 2020-2021, thì những năm đến năm 2020 mới vào thì học 4,5 năm 2025 ra trường mà đề án đến năm 2021 là kết thúc thì xử lý vấn đề này như thế nào.

 NB1272017-HDND-DVPhu.jpg

Ông Đỗ Văn Phu- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày nội dung chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số

Giải trình về vấn đề này ông Đỗ Văn Phu cho rằng từ nay đến năm 2020, các trường Đại học, cao đẳng tăng dần mức tự chủ, như vậy, mức học phí mà sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đóng sẽ tăng dần theo từng năm. Việc hỗ trợ này sẽ giúp sinh viên con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có thêm điều kiện để tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo sau đại học.

 

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 do Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Đăng Vũ trình bày tại kỳ họp cho thấy, mục tiêu của đề án là phấn đấu đến năm 2020, dịch vụ du lịch Quảng Ngãi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ giai đoạn 2016-2020 bình quân đạt 12,3%. Tỷ trọng dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm hơn 37%. Đến năm 2020, tổng số khách du lịch đạt trên 1,1 triệu lượt.

Cũng liên quan đến chính sách giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu đã trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường THPT Chuyên Lê Khiết. Theo đó, các em sẽ được hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên. Mức hỗ trợ theo từng học kỳ, bằng 30 đến 70% mức lương cơ sở/ học sinh/tháng và được hưởng tối đa không quá 9 tháng/năm học tùy đối tượng. Thời gian cấp hỗ trợ vào đầu mỗi tháng học. Học sinh trường chuyên cũng được nhận học bổng khuyến khích học tập với mức 1 tháng được nhận bằng 3 đến 5 lần mức thu học phí hiện hành của trường THPT chuyên được phép thu. Tổng kinh phí thực hiện hàng năm là hơn 6,7 tỷ đồng.

 

Tham gia thảo luận về nội dung này, một số đại biểu đề nghị cần bổ sung thời gian thực hiện chính sách này. Đồng thời bổ sung thêm nhóm đối tượng là con em nạn nhân chất độc da cam/dioxin.    

 

Cũng trong chiều 12/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các  Sở Y tế, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… đã trình bày các Tờ trình đề nghị thông qua và ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý; Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020 và Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

Lam Uyên

 
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội d​ung đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 3459/SNNPTNT ngày 16/11/2017 về việc đề xuất định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh