English Thứ Sáu, 22-11-2019, 12:56 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112876059
Đang online: 220
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đăng ngày: 08/11/2019; 435 lần đọc

Sáng 08-11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường). Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh chủ trì kỳ họp.  

Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2021và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn. Theo đó, nhập nguyên trạng đơn vị hành chính huyện Tây Trà với Trà Bồng để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là huyện Trà Bồng, với diện tích tự nhiên 760,349 km2, dân số 53.379 người.

 

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn huyện Bình Sơn, nhập xã Bình Thới với thị trấn Châu Ổ thành thị trấn Châu Ổ, với diện tích tự nhiên 8,208 km2 , dân số 13.027 người. Nhập xã Bình Phú với xã Bình Tân thành xã Bình Tân Phú, với diện tích tự nhiên 38,952 km2, dân số 7.723 người. Nhập xã Bình Thanh Đông với xã Bình Thanh Tây thành xã Bình Thanh, với diện tích tự nhiên 26,335 km2, dân số 7.124 người.

 

Địa bàn Tây Trà, nhập xã Trà Quân với xã Trà Khê thành xã Sơn Trà, với diện tích tự nhiên 49,929 km2, dân số 3.915 người. Nhập xã Trà Nham với xã Trà Lãnh  thành xã Hương Trà, với diện tích tự nhiên 49,444 km2, dân số 4.226 người. Nhập xã Trà Trung với xã Trà Thọ thành xã Trà Tây, với diện tích tự nhiên 69,534 km2,  dân số 2.689 người.

nb4-08112019.jpg


Địa bàn huyện Tư Nghĩa, nhập xã Nghĩa Thọ với xã Nghĩa Thắng thành xã Nghĩa Thắng, với diện tích tự nhiên 39,159 km2, dân số 9.541 người.

 

Địa bàn huyện Ba Tơ, giải thể đơn vị hành chính xã Ba Chùa, nhập một phần đơn vị hành chính xã Ba Chùa với nguyên trạng đơn vị hành chính thị trấn Ba Tơ  thành thị trấn Ba Tơ, với diện tích tự nhiên 32,052 km2, dân số 6.739 người. Đồng thời, nhập một phần đơn vị hành chính xã Ba Chùa với xã Ba Dinh thành xã Ba Dinh, với diện tích tự nhiên 43,150 km2, dân số 5.103 người.

nb5-08112019.jpg


Về xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn, giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã: An Vĩnh, An Hải, An Bình để thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, với diện tích tự nhiên 10,390 km2, dân số 22.174 người và không có đơn vị hành chính cấp xã.

nb8-08112019.jpg

Cũng tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan và toàn diện và thống nhất thông qua 3 Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện đề án, nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2019.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích