English Thứ Bảy, 20-04-2019, 08:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92322940
Đang online: 134
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 12/04/2019; 838 lần đọc
Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 12-4, Đoàn giám của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Hùng-Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2018. 

Báo cáo với Đoàn giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi cho biết, qua thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã giúp cán bộ, đảng viên, đội ngũ giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục nắm vững quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để vận dụng trong quá trình quản lý, giảng dạy tại các trường.

 

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập Nghị quyết 29, nhằm xây dựng chương trình hành động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường sự quản lý nhà nước đối với đổi mới giáo dục. Đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thực hiện việc kiểm tra định kỳ chung một số môn (tối thiểu mỗi trường THCS tổ chức kiểm tra định kỳ chung 3 môn) trong năm học 2018-2019. Thực hiện việc xây dựng đề kiểm tra chung 01 tiết, cuối học kỳ và cuối năm học. Đối với giáo dục mầm non được triển khai thực hiện học 02 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non ở 24/24 trường mầm non công lập.

 

Đối với cấp tiểu học, tập trung dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, nội dung yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý học sinh. Hoàn thiện hệ thống giáo dục địa phương theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục công lập đều thực hiện cơ chế tự chủ biên chế, tài chính theo Nghị định số 43 của Chính phủ. Chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên được ngành giáo dục thực hiện kịp thời.            

xh5-12042019.jpg
Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết 29​

Đại diện Phóng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi cũng đã trao đổi giải trình một số nội dung mà Đoàn giám sát HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 29 như: Đội ngũ giáo viên hiện nay của ngành giáo dục thành phố có đảm bảo cho việc dạy và học, tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên trên địa bàn; so sánh chất lượng chuyên môn sau khi thực hiện Nghị quyết 29 so với giai đoạn trước; vấn đề phân luồng học sinh và định hướng hướng nghề nghiệp sau khi học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố; số lượng trường chưa đạt chuẩn, rớt chuẩn; việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập của ngành giáo dục thành phố hiện nay và việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố,…

 

Thay mặt đoàn giám sát HĐND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi để tổng hợp báo cáo đề xuất với các cấp và HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

                                               

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích