English Thứ Hai, 17-06-2019, 23:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99112544
Đang online: 149
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 12/04/2019; 1142 lần đọc
Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 12-4, Đoàn giám của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Hùng-Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2018. 

Báo cáo với Đoàn giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi cho biết, qua thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã giúp cán bộ, đảng viên, đội ngũ giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục nắm vững quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để vận dụng trong quá trình quản lý, giảng dạy tại các trường.

 

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập Nghị quyết 29, nhằm xây dựng chương trình hành động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường sự quản lý nhà nước đối với đổi mới giáo dục. Đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thực hiện việc kiểm tra định kỳ chung một số môn (tối thiểu mỗi trường THCS tổ chức kiểm tra định kỳ chung 3 môn) trong năm học 2018-2019. Thực hiện việc xây dựng đề kiểm tra chung 01 tiết, cuối học kỳ và cuối năm học. Đối với giáo dục mầm non được triển khai thực hiện học 02 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non ở 24/24 trường mầm non công lập.

 

Đối với cấp tiểu học, tập trung dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, nội dung yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý học sinh. Hoàn thiện hệ thống giáo dục địa phương theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục công lập đều thực hiện cơ chế tự chủ biên chế, tài chính theo Nghị định số 43 của Chính phủ. Chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên được ngành giáo dục thực hiện kịp thời.            

xh5-12042019.jpg
Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết 29​

Đại diện Phóng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi cũng đã trao đổi giải trình một số nội dung mà Đoàn giám sát HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 29 như: Đội ngũ giáo viên hiện nay của ngành giáo dục thành phố có đảm bảo cho việc dạy và học, tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên trên địa bàn; so sánh chất lượng chuyên môn sau khi thực hiện Nghị quyết 29 so với giai đoạn trước; vấn đề phân luồng học sinh và định hướng hướng nghề nghiệp sau khi học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố; số lượng trường chưa đạt chuẩn, rớt chuẩn; việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập của ngành giáo dục thành phố hiện nay và việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố,…

 

Thay mặt đoàn giám sát HĐND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi để tổng hợp báo cáo đề xuất với các cấp và HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

                                               

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích