English Thứ Năm, 18-10-2018, 23:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80819022
Đang online: 91
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9

Đăng ngày: 12/06/2018; 265 lần đọc

Chiều 12-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với dự thảo các Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Sở Tài chính trình bày dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, ​đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Văn phòng huyện ủy; Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần; Cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ nhà nước đối với tài sản nhà nước.

 

Đối với đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh thì lĩnh vực mua sắm tài sản để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí của tỉnh thực hiện theo quy định của nhà nước về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang và Quy định này.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dự thảo gồm 05 Điều, áp dụng cho UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí đa dạng sinh học,… Với mục đích, cụ thể hóa quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối với ngân sách địa phương.

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị Sở Tài chính tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết, trong đó, cần lưu ý bổ sung các nội dung góp ý của Sở Tư pháp và Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh liên quan đến những điểm mới; thẩm quyền quyết định điều chỉnh tài sản công; bổ sung, chỉnh sửa tiêu đề Nghị quyết,… hoàn thành, trình UBND trước ngày 18/6/2018.

V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN và điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 26/10/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 11 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích