English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276089
Đang online: 87
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9

Đăng ngày: 12/06/2018; 247 lần đọc

Chiều 12-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với dự thảo các Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Sở Tài chính trình bày dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, ​đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Văn phòng huyện ủy; Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần; Cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ nhà nước đối với tài sản nhà nước.

 

Đối với đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh thì lĩnh vực mua sắm tài sản để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí của tỉnh thực hiện theo quy định của nhà nước về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang và Quy định này.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dự thảo gồm 05 Điều, áp dụng cho UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí đa dạng sinh học,… Với mục đích, cụ thể hóa quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối với ngân sách địa phương.

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị Sở Tài chính tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết, trong đó, cần lưu ý bổ sung các nội dung góp ý của Sở Tư pháp và Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh liên quan đến những điểm mới; thẩm quyền quyết định điều chỉnh tài sản công; bổ sung, chỉnh sửa tiêu đề Nghị quyết,… hoàn thành, trình UBND trước ngày 18/6/2018.

V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích