English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85795575
Đang online: 188
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9

Đăng ngày: 12/06/2018; 289 lần đọc

Chiều 12-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với dự thảo các Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Sở Tài chính trình bày dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, ​đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Văn phòng huyện ủy; Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần; Cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ nhà nước đối với tài sản nhà nước.

 

Đối với đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh thì lĩnh vực mua sắm tài sản để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí của tỉnh thực hiện theo quy định của nhà nước về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang và Quy định này.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dự thảo gồm 05 Điều, áp dụng cho UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí đa dạng sinh học,… Với mục đích, cụ thể hóa quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối với ngân sách địa phương.

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị Sở Tài chính tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết, trong đó, cần lưu ý bổ sung các nội dung góp ý của Sở Tư pháp và Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh liên quan đến những điểm mới; thẩm quyền quyết định điều chỉnh tài sản công; bổ sung, chỉnh sửa tiêu đề Nghị quyết,… hoàn thành, trình UBND trước ngày 18/6/2018.

V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích