English Chủ Nhật, 08-12-2019, 07:03 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113918490
Đang online: 235
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh

Đăng ngày: 26/11/2018; 372 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi là 50 tỷ đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả tạm ứng khoản kinh phí này theo quy định.

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 29/02/2016, với mục tiêu nhằm tạo quỹ đất để các hộ dân bị giải tỏa di dời bởi dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án triển khai trên diện tích 7,5 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 102 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư tạm ứng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án khai thác quỹ đất và nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích