English Thứ Năm, 22-08-2019, 22:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107484118
Đang online: 150
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh

Đăng ngày: 26/11/2018; 344 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi là 50 tỷ đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả tạm ứng khoản kinh phí này theo quy định.

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 29/02/2016, với mục tiêu nhằm tạo quỹ đất để các hộ dân bị giải tỏa di dời bởi dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án triển khai trên diện tích 7,5 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 102 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư tạm ứng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án khai thác quỹ đất và nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích