English Thứ Tư, 16-10-2019, 23:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110738562
Đang online: 182
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 3)

Đăng ngày: 16/09/2019; 914 lần đọc

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 3). 

Cụ thể, Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng 54,6 tỷ đồng, trong đó, dự án Đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm, đoạn Ba Trang - Ba ​Khâm 24 tỷ đồng; dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa 30,6 tỷ đồng.

 

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 (EU) thuộc Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 32 tỷ đồng.  

 

Căn cứ kế hoạch vốn đã giao, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

 

                                                                    KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất; tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019; trực tiếp báo cáo Bộ (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh trước ngày 25/10/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì, liên quan nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn số 7759/NHNN-TTGSNN ngày 03/10/2019 của Ngân hàng Nhà nước; trên cơ sở đó, rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kèm theo Công văn số 12025/BTC-CST ngày 09/10/2019 của Bộ Tài chính; trực tiếp báo cáo Bộ, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích