English Thứ Tư, 18-09-2019, 09:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109078520
Đang online: 284
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giao hơn 217 tỷ đồng thực hiện các dự án

Đăng ngày: 29/07/2019; 500 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định giao hơn 217 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án.

Cụ thể, dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển 30 tỷ đồng; dự án Cầu Cửa Đ​ại 150 tỷ đồng; dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi  37,6 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao và định kỳ hằng tháng, quý và cả năm gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích