English Thứ Ba, 19-02-2019, 14:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87292957
Đang online: 205
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền

Đăng ngày: 30/11/2018; 426 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 102.279,9 m2 đã được UBND huyện Tư Nghĩa thu hồi sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất (đợt 1) đối với Công ty TNHH Phú Điền để thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền. Đối với phần diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất, sau khi đầu tư xây dựng xong công trình, Công ty TNHH Phú Điền có trách nhiệm bàn giao công trình cho UBND huyện Tư Nghĩa quản lý, đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích