English Thứ Năm, 27-07-2017, 15:47 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61418297
Đang online: 170

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giao chủ đầu tư hợp phần bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham

Đăng ngày: 14/07/2017; 230 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 làm Chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham.

 
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư; ký kết hợp đồng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp chặt chẽ với Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4118/UBND-TH ngày 10/7/2017.

​Ch
ủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị và báo cáo kết quả: Thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011-2014 tại mục 2 phần II Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.
 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh