English Thứ Tư, 22-11-2017, 19:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65966909
Đang online: 83

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giao chủ đầu tư hợp phần bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham

Đăng ngày: 14/07/2017; 296 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 làm Chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham.

 
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư; ký kết hợp đồng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp chặt chẽ với Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh