English Thứ Ba, 19-02-2019, 14:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87294368
Đang online: 211
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đăng ngày: 30/11/2018; 504 lần đọc
Linh mục Trần Xuân Mạnh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Sáng 30-11, tại thành phố Quảng Ngãi, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu; đại diện lãnh đạo các Ban, Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành chức năng của tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG) và Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Năm 2018, hoạt động của UBĐKCG các tỉnh trong khu vực tiếp tục ổn định, đi vào nền nếp, thường xuyên đến tận cơ sở động viên các thành phần dân Chúa hưởng ứng thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Mặt trận các cấp phát động.

 

Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Bà con giáo dân đã đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Các xứ họ đạo thi đua thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, khuyến học, khuyến tài. Thông qua các hoạt động, mô hình đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của các địa phương trong cụm.

 nb2-30112018.jpg
Quang cảnh Hội nghị​

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2019, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tập trung xây dựng mô hình điểm “Giáo xứ, giáo họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; nâng cao chất lượng, nội dung phong trào thi đua, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động của Mặt trận các cấp và của Giáo hội đến từng hộ giáo dân; vận động đồng bào công giáo phát huy tinh thần dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, hoàn thành các nghĩa vụ công dân,…

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Những năm qua, đồng bào công giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong thời gian tới, mong rằng UBĐKCG các tỉnh trong khu vực tiếp tục nhân rộng những kết quả đạt được, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Đồng thời, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh, quốc phòng tại địa phương, xây dựng đất nước và tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên.

nb3-30112018.jpg
Các tập thể, cá nhân được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen​

Tại hội nghị, UBĐKCGVN đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích góp phần nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, tăng cường mối đoàn kết lương, giáo và khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo.

 

                                                                                       Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích