English Thứ Ba, 19-11-2019, 00:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112642473
Đang online: 174

Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất

Đăng ngày: 08/04/2019; 939 lần đọc
Đại công trường Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Theo đó, về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/12/2018 và Công văn số 7922/UBND-NNTN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

 

Đối với các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB tại mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án vệ tinh. Về Khu hành chính mở rộng lần 1 (31,77 ha): Trường hợp hộ Võ Hoàng Lang, thống nhất chủ trương giải quyết giao đất ở bổ sung cho hộ gia đình ông Lang theo diện quỹ đất 15% của địa phương và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Giao UBND huyện Bình Sơn có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh quyết định; thời gian hoàn thành trước 30/4/2019.

 

Trường hợp hộ ông Huỳnh Văn Hoàng tranh chấp với 06 hộ/19 thửa/2,1 ha, giao Ban Quản lý chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục gửi UBND huyện Bình Sơn xem xét, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định (nếu các hộ dân không bàn giao mặt bằng).

 

Đối với khu vực 1,1ha liên quan đến 04 hộ dân (Ngô Thanh Quyền, Ngô Thị Nguyệt, Lê Văn Thông, Lê Văn Tương), yêu cầu Ban Quản lý có văn bản khẳng định, làm rõ phần diện tích trước đây mượn tạm để làm đường công vụ, chưa có quyết định thu hồi đất của Nhà nước. Trên cơ sở đó, giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Đông khẩn trương xem xét, xác nhận pháp lý đất đai theo thẩm quyền, làm cơ sở lập phương án bồi thường, GPMB. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/4/2019; đơn vị, cơ quan nào chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

 

Chậm nhất đến ngày 15/4, trình UBND tỉnh về Khu hành chính mở rộng lần 2

 

Đối với Khu hành chính mở rộng lần 2 (17,47 ha) và Nhà máy hợp kim sắt (32,1 ha): Về hỗ trợ phần chênh lệch giá trị bồi thường, hỗ trợ giữa đất rừng sản xuất so với đất trồng cây lâu năm đối với các trường hợp đã cấp GCN QSD đất là đất rừng, nay đã được điều chỉnh ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất phối hợp UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, đề xuất cụ thể trình  UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, chỉ đạo. Thời gian báo cáo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/4/2019.

 

Về vướng mắc việc xác định thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, công trình vi phạm mốc quy hoạch tháng 5/2000 (thời điểm công bố quy hoạch chung Khu công nghiệp Dung Quất 10.300ha): Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, đề xuất cụ thể gửi Tổ tư vấn, Tổ giúp việc UBND tỉnh để tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất ngày 15/4/2019.

 

Đối với việc hoàn thiện hạ tầng điện, nước Khu dân cư Cà Ninh để đủ điều kiện cho dân làm nhà ở: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công hoàn thiện. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 30/5/2019.

 

Đối với các trường hợp tranh chấp đất đai, di dời mộ, ... (theo nội dung báo cáo tại cuộc họp của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất): Giao UBND huyện Bình Sơn tập trung chỉ đạo UBND xã Bình Đông vận động, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/5/2019.

 

Đến 30/5, trình UBND tỉnh cho ý kiến về mặt bằng tạo quỹ đất sạch 115 ha

 

Đối với mặt bằng tạo quỹ đất sạch 115 ha, xã Bình Thuận phục vụ mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất: Liên quan đến cơ chế bố trí tái định cư đối với Khu dân cư Đồng Rướn phải di dời; cơ chế phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi phê duyệt phương án bố trí tái định cư và việc hỗ trợ thêm 09 tháng tiền thuê nhà để tạo điều kiện sớm GPMB đối với các hộ bị thu hồi đất ở trong vùng dự án: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất phối hợp với UBND huyện Bình Sơn có văn bản đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp lấy ý kiến các thành viên Tổ tư vấn, Tổ giúp việc, làm cơ sở để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 30/5/2019.

 

Về việc Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất xin cải tạo cửa phai đập Cà Ninh: Đây là công trình thuộc quản lý của cấp huyện, giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng thiết kế cấp thẩm quyền phê duyệt; kinh phí do Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất chịu trách nhiệm.

 

Việc ảnh hưởng đến các hộ dân nuôi cá lồng bè: Giao UBND huyện Bình Sơn cùng Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất nghiên cứu phương án giải quyết hợp lý, đảm bảo giải quyết hài hòa quyền lợi cho các hộ dân.

 

Về việc các hộ dân lấn chiếm hành lang trái phép: Về nguyên tắc, diện tích đất Nhà nước đã giao cho cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó phải tự quản lý; trường hợp có sự lấn chiếm trái phép thì báo cáo chính quyền cấp xã, cấp huyện để thành lập đoàn kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích