English Chủ Nhật, 22-09-2019, 07:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109323521
Đang online: 188
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/04/2018; 552 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp tại xã Tịnh Ấn Tây tương đương với đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp tại phường Trương Quang Trọng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích còn lại chưa lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi thực hiện dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1A), các thửa đất phải có giới cận tiếp giáp nhau và trong cùng một xứ đồng.

UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách​ nhiệm vận động, giải thích, giải quyết các trường hợp khiếu nại phát sinh (nếu có) khi thực hiện nội dung nêu trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích