English Thứ Sáu, 24-05-2019, 08:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95876641
Đang online: 210
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/04/2018; 500 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp tại xã Tịnh Ấn Tây tương đương với đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp tại phường Trương Quang Trọng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích còn lại chưa lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi thực hiện dự án Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1A), các thửa đất phải có giới cận tiếp giáp nhau và trong cùng một xứ đồng.

UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách​ nhiệm vận động, giải thích, giải quyết các trường hợp khiếu nại phát sinh (nếu có) khi thực hiện nội dung nêu trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích