English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108987488
Đang online: 209

Giải quyết vướng mắc dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu tại KKT Dung Quất

Đăng ngày: 09/09/2019; 222 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường và Nhiên liệu đốt Dung Quất tổ chức đo đạc, xác định cụ thể khoảng cách ly vệ sinh môi trường tối thiểu từ vị trí ranh giới dự án bổ sung quy hoạch chất thải nguy hại đến khu dân cư, công trình xây dựng đảm bảo khoảng cách theo QCXDVN 01:2008/BXD.

Đồng thời, hướng dẫn Công ty Cổ phần Môi trường và Nhiên liệu đốt Dung Quất phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

 

Sau khi thực hiện các nội dung trên, nếu đủ điều kiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổng hợp đầy đủ hồ sơ, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung quy hoạch theo đúng quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích