English Thứ Sáu, 21-06-2019, 03:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99477720
Đang online: 170

Giải quyết vướng mắc Dự án Khu dịch vụ Khánh Long - Mỹ Khê

Đăng ngày: 10/04/2018; 469 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận​ của đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dịch vụ Khánh Long - Mỹ Khê.​ 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thống nhất giao 3.360m2 nêu tại Điểm 1, Thông báo số 117/TB-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Việc các hộ dân lấn chiếm đất, ở trái phép trong phạm vi thực hiện dự án từ rất lâu song chính quyền cấp huyện (huyện Sơn Tịnh trước đây và UBND thành phố hiện nay); cấp xã (xã Tịnh Khê) không xử lý triệt để. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thống nhất giao UBND thành phố Quảng Ngãi quyết định lựa chọn vị trí phù hợp để hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân nêu trên bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Trong đó lưu ý, trong quá trình thực hiện hỗ trợ chỗ ở, UBND thành phố phải chấp hành theo phán quyết của tòa án các cấp đối với hộ dân có liên quan.

 

Trong khi chờ kết quả giải quyết hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân như nêu trên, thống nhất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 1 (phần cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và tài sản khác trên đất).

 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Khê và các đơn vị liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan để Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

 

                                                                            T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích