English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:02 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114041761
Đang online: 196

Giải quyết vướng mắc Dự án Khu dịch vụ Khánh Long - Mỹ Khê

Đăng ngày: 10/04/2018; 525 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận​ của đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dịch vụ Khánh Long - Mỹ Khê.​ 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thống nhất giao 3.360m2 nêu tại Điểm 1, Thông báo số 117/TB-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Việc các hộ dân lấn chiếm đất, ở trái phép trong phạm vi thực hiện dự án từ rất lâu song chính quyền cấp huyện (huyện Sơn Tịnh trước đây và UBND thành phố hiện nay); cấp xã (xã Tịnh Khê) không xử lý triệt để. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thống nhất giao UBND thành phố Quảng Ngãi quyết định lựa chọn vị trí phù hợp để hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân nêu trên bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Trong đó lưu ý, trong quá trình thực hiện hỗ trợ chỗ ở, UBND thành phố phải chấp hành theo phán quyết của tòa án các cấp đối với hộ dân có liên quan.

 

Trong khi chờ kết quả giải quyết hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân như nêu trên, thống nhất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 1 (phần cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và tài sản khác trên đất).

 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Khê và các đơn vị liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan để Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

 

                                                                            T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích