English Thứ Ba, 24-04-2018, 21:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71224722
Đang online: 112

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Giải quyết tồn tại, vướng mắc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh

Đăng ngày: 10/02/2017; 1736 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Sáng 10-02, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành, địa phương để đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Trung tâm) và các Chi nhánh trực thuộc. 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất 14 huyện, thành phố và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2016. Quảng Ngãi là một trong 17 tỉnh, thành trong cả nước triển khai thực hiện mô hình này theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai.

 

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức bộ máy Trung tâm đã dần được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định; tổ chức của Trung tâm có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 14 chi nhánh tại các huyện, thành phố. Tổng số biên chế được giao là 116 chỉ tiêu, đã thực hiện 99 chỉ tiêu, cắt giảm 5 chỉ tiêu theo Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, còn lại 12 chỉ tiêu chưa thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bổ nhiệm chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm và một số chi nhánh. Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đảm bảo việc chi trả lương cho viên chức, người lao động tại 14 Chi nhánh.

 

Bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực đạt được của Trung tâm và các Chi nhánh từ khi đi vào hoạt động, báo cáo của Sở Nội vụ cũng đã nêu ra nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mô hình Trung tâm này. Cụ thể, về công tác tổ chức, hiện nay công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo tại các chi nhánh đang gặp khó khăn vì đa số viên chức được tuyển có trình độ chuyên môn không phù hợp, loại hình đào tạo không đáp ứng tiêu chuẩn,...nên hiện còn 8 Chi nhánh chưa kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo.

 

Bên cạnh công tác tổ chức, công tác tài chính cũng là một trong những khó khăn lớn liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các chi nhánh. Cụ thể, nguồn thu của Trung tâm chủ yếu từ hoạt động dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn thu từ chi phí quản lý dự án. Tuy nhiên, hiện chỉ có Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án trước đây được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, còn đối với các Chi nhánh sau khi hợp nhất không thực hiện được chức năng này, do UBND các huyện, thành phố đã bàn giao các dự án đầu tư phát triển quỹ đất cho các phòng, ban thực hiện. Vì vậy, nguồn thu chủ yếu của 14 Chi nhánh là từ dịch vụ bồi thường, nhưng hiện nay nguồn thu này cũng quá thấp, không đủ chi cho hoạt động. Theo kế hoạch, năm 2016 các chi nhánh thu từ dịch vụ bồi thường là 8,55 tỷ đồng nhưng thực tế đến ngày 30/11/2016 chỉ thu được 1,65 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.

 

Ngoài ra, qua báo cáo của các huyện, thành phố, các Chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến trụ sở, trang thiết bị làm việc; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất,...

 

Từ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các Chi nhánh sau khi sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Để đảm bảo Trung tâm và các Chi nhánh hoạt động hiệu quả trong thời gian đến, ngoài yêu cầu về kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền đối với các Chi nhánh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các Chi nhánh với UBND các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.

 

Đối với Trung tâm và các Chi nhánh, là những đơn vị thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025, yêu cầu tăng tính tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, trở thành đơn vị đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình quy định.

 

                                                                              P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có​ liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 (Thông báo kết luận số 139/TB-VPCP ngày 12/4/2018 của Văn phòng Chính phủ).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định phòng cháy chữa cháy để làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh