English Thứ Hai, 24-04-2017, 12:40 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 57852080
Đang online: 88

Công bố thông tin

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Giải quyết tồn tại, vướng mắc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh

Đăng ngày: 10/02/2017; 911 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Sáng 10-02, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành, địa phương để đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Trung tâm) và các Chi nhánh trực thuộc. 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất 14 huyện, thành phố và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2016. Quảng Ngãi là một trong 17 tỉnh, thành trong cả nước triển khai thực hiện mô hình này theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai.

 

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức bộ máy Trung tâm đã dần được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định; tổ chức của Trung tâm có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 14 chi nhánh tại các huyện, thành phố. Tổng số biên chế được giao là 116 chỉ tiêu, đã thực hiện 99 chỉ tiêu, cắt giảm 5 chỉ tiêu theo Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, còn lại 12 chỉ tiêu chưa thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bổ nhiệm chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm và một số chi nhánh. Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đảm bảo việc chi trả lương cho viên chức, người lao động tại 14 Chi nhánh.

 

Bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực đạt được của Trung tâm và các Chi nhánh từ khi đi vào hoạt động, báo cáo của Sở Nội vụ cũng đã nêu ra nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mô hình Trung tâm này. Cụ thể, về công tác tổ chức, hiện nay công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo tại các chi nhánh đang gặp khó khăn vì đa số viên chức được tuyển có trình độ chuyên môn không phù hợp, loại hình đào tạo không đáp ứng tiêu chuẩn,...nên hiện còn 8 Chi nhánh chưa kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo.

 

Bên cạnh công tác tổ chức, công tác tài chính cũng là một trong những khó khăn lớn liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các chi nhánh. Cụ thể, nguồn thu của Trung tâm chủ yếu từ hoạt động dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn thu từ chi phí quản lý dự án. Tuy nhiên, hiện chỉ có Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án trước đây được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, còn đối với các Chi nhánh sau khi hợp nhất không thực hiện được chức năng này, do UBND các huyện, thành phố đã bàn giao các dự án đầu tư phát triển quỹ đất cho các phòng, ban thực hiện. Vì vậy, nguồn thu chủ yếu của 14 Chi nhánh là từ dịch vụ bồi thường, nhưng hiện nay nguồn thu này cũng quá thấp, không đủ chi cho hoạt động. Theo kế hoạch, năm 2016 các chi nhánh thu từ dịch vụ bồi thường là 8,55 tỷ đồng nhưng thực tế đến ngày 30/11/2016 chỉ thu được 1,65 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.

 

Ngoài ra, qua báo cáo của các huyện, thành phố, các Chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến trụ sở, trang thiết bị làm việc; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất,...

 

Từ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các Chi nhánh sau khi sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Để đảm bảo Trung tâm và các Chi nhánh hoạt động hiệu quả trong thời gian đến, ngoài yêu cầu về kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền đối với các Chi nhánh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các Chi nhánh với UBND các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.

 

Đối với Trung tâm và các Chi nhánh, là những đơn vị thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025, yêu cầu tăng tính tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, trở thành đơn vị đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình quy định.

 

                                                                              P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi nghiên cứu, rà soát và đề xuất UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê, đảm bảo việc kết nối hài hòa, đồng bộ với các khu vực lân cận. 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện kịp thời các nội dung yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 336/UBDT-TT ngày 14/4/2017 về việc thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức triển khai Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu giới thiệu thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình "Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2017" theo đề nghị của Ban Chấp hành Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Công văn số 216/CV-THNNVN ngày 31/3/2017.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan rà soát, báo cáo danh mục các dự án thuộc CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương CTMT y tế dân số theo tinh thần Công văn văn số 1916/BYT-KH-TC ngày 13/4/2017 của Bộ Y tế. 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

 

  

icon_new_2.gifThông báo nghĩ lễ và treo cờ Tổ Quốc nhân dịp ngày Giõ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 của năm 2017.

 

 

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi - Điểm đến của nhà đầu tư

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích