English Thứ Ba, 20-02-2018, 18:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68915887
Đang online: 75

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Giải quyết tồn tại, vướng mắc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh

Đăng ngày: 10/02/2017; 1539 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Sáng 10-02, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành, địa phương để đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Trung tâm) và các Chi nhánh trực thuộc. 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất 14 huyện, thành phố và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2016. Quảng Ngãi là một trong 17 tỉnh, thành trong cả nước triển khai thực hiện mô hình này theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai.

 

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức bộ máy Trung tâm đã dần được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định; tổ chức của Trung tâm có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 14 chi nhánh tại các huyện, thành phố. Tổng số biên chế được giao là 116 chỉ tiêu, đã thực hiện 99 chỉ tiêu, cắt giảm 5 chỉ tiêu theo Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, còn lại 12 chỉ tiêu chưa thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bổ nhiệm chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm và một số chi nhánh. Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đảm bảo việc chi trả lương cho viên chức, người lao động tại 14 Chi nhánh.

 

Bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực đạt được của Trung tâm và các Chi nhánh từ khi đi vào hoạt động, báo cáo của Sở Nội vụ cũng đã nêu ra nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mô hình Trung tâm này. Cụ thể, về công tác tổ chức, hiện nay công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo tại các chi nhánh đang gặp khó khăn vì đa số viên chức được tuyển có trình độ chuyên môn không phù hợp, loại hình đào tạo không đáp ứng tiêu chuẩn,...nên hiện còn 8 Chi nhánh chưa kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo.

 

Bên cạnh công tác tổ chức, công tác tài chính cũng là một trong những khó khăn lớn liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các chi nhánh. Cụ thể, nguồn thu của Trung tâm chủ yếu từ hoạt động dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn thu từ chi phí quản lý dự án. Tuy nhiên, hiện chỉ có Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án trước đây được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, còn đối với các Chi nhánh sau khi hợp nhất không thực hiện được chức năng này, do UBND các huyện, thành phố đã bàn giao các dự án đầu tư phát triển quỹ đất cho các phòng, ban thực hiện. Vì vậy, nguồn thu chủ yếu của 14 Chi nhánh là từ dịch vụ bồi thường, nhưng hiện nay nguồn thu này cũng quá thấp, không đủ chi cho hoạt động. Theo kế hoạch, năm 2016 các chi nhánh thu từ dịch vụ bồi thường là 8,55 tỷ đồng nhưng thực tế đến ngày 30/11/2016 chỉ thu được 1,65 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.

 

Ngoài ra, qua báo cáo của các huyện, thành phố, các Chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến trụ sở, trang thiết bị làm việc; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất,...

 

Từ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các Chi nhánh sau khi sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Để đảm bảo Trung tâm và các Chi nhánh hoạt động hiệu quả trong thời gian đến, ngoài yêu cầu về kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền đối với các Chi nhánh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các Chi nhánh với UBND các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.

 

Đối với Trung tâm và các Chi nhánh, là những đơn vị thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025, yêu cầu tăng tính tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, trở thành đơn vị đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình quy định.

 

                                                                              P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh