English Thứ Năm, 20-07-2017, 21:57 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61189810
Đang online: 97

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Giải quyết tồn tại, vướng mắc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh

Đăng ngày: 10/02/2017; 1063 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Sáng 10-02, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành, địa phương để đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (Trung tâm) và các Chi nhánh trực thuộc. 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất 14 huyện, thành phố và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2016. Quảng Ngãi là một trong 17 tỉnh, thành trong cả nước triển khai thực hiện mô hình này theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai.

 

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức bộ máy Trung tâm đã dần được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định; tổ chức của Trung tâm có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 14 chi nhánh tại các huyện, thành phố. Tổng số biên chế được giao là 116 chỉ tiêu, đã thực hiện 99 chỉ tiêu, cắt giảm 5 chỉ tiêu theo Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, còn lại 12 chỉ tiêu chưa thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bổ nhiệm chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm và một số chi nhánh. Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đảm bảo việc chi trả lương cho viên chức, người lao động tại 14 Chi nhánh.

 

Bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực đạt được của Trung tâm và các Chi nhánh từ khi đi vào hoạt động, báo cáo của Sở Nội vụ cũng đã nêu ra nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mô hình Trung tâm này. Cụ thể, về công tác tổ chức, hiện nay công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo tại các chi nhánh đang gặp khó khăn vì đa số viên chức được tuyển có trình độ chuyên môn không phù hợp, loại hình đào tạo không đáp ứng tiêu chuẩn,...nên hiện còn 8 Chi nhánh chưa kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo.

 

Bên cạnh công tác tổ chức, công tác tài chính cũng là một trong những khó khăn lớn liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các chi nhánh. Cụ thể, nguồn thu của Trung tâm chủ yếu từ hoạt động dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn thu từ chi phí quản lý dự án. Tuy nhiên, hiện chỉ có Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án trước đây được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, còn đối với các Chi nhánh sau khi hợp nhất không thực hiện được chức năng này, do UBND các huyện, thành phố đã bàn giao các dự án đầu tư phát triển quỹ đất cho các phòng, ban thực hiện. Vì vậy, nguồn thu chủ yếu của 14 Chi nhánh là từ dịch vụ bồi thường, nhưng hiện nay nguồn thu này cũng quá thấp, không đủ chi cho hoạt động. Theo kế hoạch, năm 2016 các chi nhánh thu từ dịch vụ bồi thường là 8,55 tỷ đồng nhưng thực tế đến ngày 30/11/2016 chỉ thu được 1,65 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.

 

Ngoài ra, qua báo cáo của các huyện, thành phố, các Chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến trụ sở, trang thiết bị làm việc; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất,...

 

Từ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm và các Chi nhánh sau khi sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Để đảm bảo Trung tâm và các Chi nhánh hoạt động hiệu quả trong thời gian đến, ngoài yêu cầu về kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền đối với các Chi nhánh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các Chi nhánh với UBND các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.

 

Đối với Trung tâm và các Chi nhánh, là những đơn vị thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025, yêu cầu tăng tính tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, trở thành đơn vị đảm bảo chi thường xuyên theo lộ trình quy định.

 

                                                                              P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2252/BKHCN-VCLCS ngày 10/7/2017 về việc triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT làm việc cụ thể với các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, UBND huyện Bình Sơn để có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với việc đề xuất thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng đối với diện tích cây Đước trồng mới bị chết thuộc dự án: Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/8/2017.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh