English Thứ Sáu, 22-03-2019, 14:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89491486
Đang online: 217
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giải quyết nội dung báo chí nêu

Đăng ngày: 10/08/2018; 267 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề được báo chí quan tâm, phản ảnh trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triên nông thôn.

Cụ thể, đối với nội dung phản ảnh việc “UBND xã Long Sơn: Buông lỏng quản lý đất đai”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Minh Long theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác đất trái phép ở thôn Biều Qua, xã Long Sơn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản.

 

Đối với việc “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì hàng trăm sổ đỏ vẫn còn nằm trong kho”, giao UBND huyện Đức Phổ tiếp tục kiểm tra, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đúng quy định; giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Về nội dung “Công trình nước sinh hoạt hữu sinh vô dưỡng” và nội dung “hàng loạt công trình nước sạch đắp chiếu”, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, UBND các xã có liên quan và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3175/UBND-NNTN​ ngày 05/6/2018 về việc thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích