English Thứ Năm, 16-08-2018, 11:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078932
Đang online: 191
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giải quyết nội dung báo chí nêu

Đăng ngày: 10/08/2018; 195 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề được báo chí quan tâm, phản ảnh trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triên nông thôn.

Cụ thể, đối với nội dung phản ảnh việc “UBND xã Long Sơn: Buông lỏng quản lý đất đai”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Minh Long theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác đất trái phép ở thôn Biều Qua, xã Long Sơn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản.

 

Đối với việc “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì hàng trăm sổ đỏ vẫn còn nằm trong kho”, giao UBND huyện Đức Phổ tiếp tục kiểm tra, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đúng quy định; giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Về nội dung “Công trình nước sinh hoạt hữu sinh vô dưỡng” và nội dung “hàng loạt công trình nước sạch đắp chiếu”, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, UBND các xã có liên quan và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3175/UBND-NNTN​ ngày 05/6/2018 về việc thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích