English Thứ Sáu, 24-01-2020, 02:36 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117134202
Đang online: 136
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kịp thời, nhanh gọn các thủ tục hành chính đối với dự án bất động sản

Đăng ngày: 28/11/2019; 458 lần đọc

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10765/VPCP-CN ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án bất động sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời, nhanh gọn, dứt điểm các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Theo Công văn số 10765/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghi​ên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng…để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong các trình tự, thủ tục thực hiện quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng thời, tiếp tục rà soát các luật khác để đưa vào Chương trình  xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong giai đoạn sau năm 2020.

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích