English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:19 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162122
Đang online: 274
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kịp thời, nhanh gọn các thủ tục hành chính đối với dự án bất động sản

Đăng ngày: 28/11/2019; 376 lần đọc

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10765/VPCP-CN ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án bất động sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời, nhanh gọn, dứt điểm các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Theo Công văn số 10765/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghi​ên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng…để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong các trình tự, thủ tục thực hiện quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng thời, tiếp tục rà soát các luật khác để đưa vào Chương trình  xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong giai đoạn sau năm 2020.

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích