English Thứ Năm, 18-10-2018, 07:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80780690
Đang online: 164
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Đăng ngày: 16/05/2018; 172 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp” tháng 5/2018.

Theo đó, đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Thuyên Nguyên, giao Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-CNXD ngày 10/5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Công ty CP Xây dựng Giao thông về việc Công ty muốn tạo điều kiện cho người lao động đến làm việc tại Công ty để có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng (khi được sự đồng ý của người lao động) mà không bị xuất toán tiền của bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động vì trùng chi, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty để phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết, trường hợp cần thiết, có văn bản đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

 

Liên quan đến quy định người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gây nhiều khó khăn cho Công ty, vì Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, đặc thù của ngành là làm việc theo hình thức khoán công và làm theo công trình là chủ yếu, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phổ biến những quy định, chính sách mới có liên quan đến lĩnh vực này; đồng thời, nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà thực tế các doanh nghiệp sử dụng lao động đang gặp phải. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, bổ sung phù hợp.

 

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Vinstar Engineering Sevicec về việc Công ty đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thiết bị linh kiện cơ khí phụ trợ tại Khu kinh tế Dung Quất, đề nghị Công ty có văn bản gửi UBND tỉnh (đồng gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Trị) trong thời gian sớm nhất. Trong đó, trình bày toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong việc triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, kinh doanh và phát triển tại tỉnh.

 

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện cơ khí phụ trợ” khi Công ty bổ sung thêm hoạt động kinh doanh, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm trao đổi và trả lời cụ thể cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á-Chi nhánh Quảng Ngãi về việc khách hàng dùng tài sản đảm bảo (xe ô tô tải) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (chở gỗ lậu) và bị cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) bắt giữ, dẫn đến việc Ngân hàng gặp khó khăn trong xử lý thu hồi nợ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2578/UBND-NNTN ngày 10/5/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích