English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85794608
Đang online: 178
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Đăng ngày: 16/05/2018; 209 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp” tháng 5/2018.

Theo đó, đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Thuyên Nguyên, giao Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-CNXD ngày 10/5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Công ty CP Xây dựng Giao thông về việc Công ty muốn tạo điều kiện cho người lao động đến làm việc tại Công ty để có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng (khi được sự đồng ý của người lao động) mà không bị xuất toán tiền của bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động vì trùng chi, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty để phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết, trường hợp cần thiết, có văn bản đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

 

Liên quan đến quy định người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gây nhiều khó khăn cho Công ty, vì Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, đặc thù của ngành là làm việc theo hình thức khoán công và làm theo công trình là chủ yếu, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phổ biến những quy định, chính sách mới có liên quan đến lĩnh vực này; đồng thời, nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà thực tế các doanh nghiệp sử dụng lao động đang gặp phải. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, bổ sung phù hợp.

 

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Vinstar Engineering Sevicec về việc Công ty đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thiết bị linh kiện cơ khí phụ trợ tại Khu kinh tế Dung Quất, đề nghị Công ty có văn bản gửi UBND tỉnh (đồng gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Trị) trong thời gian sớm nhất. Trong đó, trình bày toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong việc triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, kinh doanh và phát triển tại tỉnh.

 

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện cơ khí phụ trợ” khi Công ty bổ sung thêm hoạt động kinh doanh, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm trao đổi và trả lời cụ thể cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á-Chi nhánh Quảng Ngãi về việc khách hàng dùng tài sản đảm bảo (xe ô tô tải) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (chở gỗ lậu) và bị cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) bắt giữ, dẫn đến việc Ngân hàng gặp khó khăn trong xử lý thu hồi nợ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2578/UBND-NNTN ngày 10/5/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích