English Thứ Sáu, 25-05-2018, 18:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72692494
Đang online: 134

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Đăng ngày: 16/05/2018; 105 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp” tháng 5/2018.

Theo đó, đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Thuyên Nguyên, giao Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-CNXD ngày 10/5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Công ty CP Xây dựng Giao thông về việc Công ty muốn tạo điều kiện cho người lao động đến làm việc tại Công ty để có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng (khi được sự đồng ý của người lao động) mà không bị xuất toán tiền của bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động vì trùng chi, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty để phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết, trường hợp cần thiết, có văn bản đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

 

Liên quan đến quy định người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gây nhiều khó khăn cho Công ty, vì Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, đặc thù của ngành là làm việc theo hình thức khoán công và làm theo công trình là chủ yếu, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phổ biến những quy định, chính sách mới có liên quan đến lĩnh vực này; đồng thời, nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà thực tế các doanh nghiệp sử dụng lao động đang gặp phải. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, bổ sung phù hợp.

 

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Vinstar Engineering Sevicec về việc Công ty đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thiết bị linh kiện cơ khí phụ trợ tại Khu kinh tế Dung Quất, đề nghị Công ty có văn bản gửi UBND tỉnh (đồng gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Trị) trong thời gian sớm nhất. Trong đó, trình bày toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong việc triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, kinh doanh và phát triển tại tỉnh.

 

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện cơ khí phụ trợ” khi Công ty bổ sung thêm hoạt động kinh doanh, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm trao đổi và trả lời cụ thể cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á-Chi nhánh Quảng Ngãi về việc khách hàng dùng tài sản đảm bảo (xe ô tô tải) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (chở gỗ lậu) và bị cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) bắt giữ, dẫn đến việc Ngân hàng gặp khó khăn trong xử lý thu hồi nợ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2578/UBND-NNTN ngày 10/5/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh