English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039930
Đang online: 116
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Đăng ngày: 16/05/2018; 143 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Chương trình “Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp” tháng 5/2018.

Theo đó, đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Thuyên Nguyên, giao Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-CNXD ngày 10/5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Công ty CP Xây dựng Giao thông về việc Công ty muốn tạo điều kiện cho người lao động đến làm việc tại Công ty để có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng (khi được sự đồng ý của người lao động) mà không bị xuất toán tiền của bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động vì trùng chi, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty để phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết, trường hợp cần thiết, có văn bản đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

 

Liên quan đến quy định người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gây nhiều khó khăn cho Công ty, vì Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, đặc thù của ngành là làm việc theo hình thức khoán công và làm theo công trình là chủ yếu, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phổ biến những quy định, chính sách mới có liên quan đến lĩnh vực này; đồng thời, nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà thực tế các doanh nghiệp sử dụng lao động đang gặp phải. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, bổ sung phù hợp.

 

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Vinstar Engineering Sevicec về việc Công ty đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thiết bị linh kiện cơ khí phụ trợ tại Khu kinh tế Dung Quất, đề nghị Công ty có văn bản gửi UBND tỉnh (đồng gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Trị) trong thời gian sớm nhất. Trong đó, trình bày toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong việc triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, kinh doanh và phát triển tại tỉnh.

 

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện cơ khí phụ trợ” khi Công ty bổ sung thêm hoạt động kinh doanh, giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm trao đổi và trả lời cụ thể cho doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2018.

 

Đối với kiến nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á-Chi nhánh Quảng Ngãi về việc khách hàng dùng tài sản đảm bảo (xe ô tô tải) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (chở gỗ lậu) và bị cơ quan chức năng có thẩm quyền (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) bắt giữ, dẫn đến việc Ngân hàng gặp khó khăn trong xử lý thu hồi nợ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2578/UBND-NNTN ngày 10/5/2018.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích