English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071181
Đang online: 120
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất

Đăng ngày: 10/07/2018; 421 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất.

Theo đó, về việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ môi trường dự án: Do các thủ tục, hồ sơ về môi trường để dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất đi vào hoạt động thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đề nghị Công ty (Chủ đầu tư) tiếp tục làm việc, kiến nghị trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp.

 

Có phương án điều chỉnh một số nội dung về công nghệ, thiết bị của Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn theo hướng tốt hơn; lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Môi trường Dung Quất trong việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ về môi trường của Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất. UBND tỉnh sẽ có văn bản đồng ý bổ sung ngành nghề tái chế dầu thải được đầu tư vào Phân KCN Sài Gòn – Dung Quất trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Về hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến việc nợ thuế, cưỡng chế  thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh: Giao Cục Thuế tỉnh khẩn trương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với đơn vị, sau khi Công ty TNHH Môi trường Dung Quất có văn bản cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch nộp thuế nợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc khôi phục cảnh báo doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với Công ty TNHH Môi trường Dung Quất trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích