English Chủ Nhật, 22-07-2018, 13:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75820872
Đang online: 101
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất

Đăng ngày: 10/07/2018; 320 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất.

Theo đó, về việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ môi trường dự án: Do các thủ tục, hồ sơ về môi trường để dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất đi vào hoạt động thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đề nghị Công ty (Chủ đầu tư) tiếp tục làm việc, kiến nghị trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp.

 

Có phương án điều chỉnh một số nội dung về công nghệ, thiết bị của Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn theo hướng tốt hơn; lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Môi trường Dung Quất trong việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ về môi trường của Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất. UBND tỉnh sẽ có văn bản đồng ý bổ sung ngành nghề tái chế dầu thải được đầu tư vào Phân KCN Sài Gòn – Dung Quất trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Về hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến việc nợ thuế, cưỡng chế  thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh: Giao Cục Thuế tỉnh khẩn trương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với đơn vị, sau khi Công ty TNHH Môi trường Dung Quất có văn bản cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch nộp thuế nợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc khôi phục cảnh báo doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với Công ty TNHH Môi trường Dung Quất trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích