English Chủ Nhật, 23-09-2018, 22:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79268295
Đang online: 133
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất

Đăng ngày: 10/07/2018; 360 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất.

Theo đó, về việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ môi trường dự án: Do các thủ tục, hồ sơ về môi trường để dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất đi vào hoạt động thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đề nghị Công ty (Chủ đầu tư) tiếp tục làm việc, kiến nghị trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp.

 

Có phương án điều chỉnh một số nội dung về công nghệ, thiết bị của Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn theo hướng tốt hơn; lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Môi trường Dung Quất trong việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ về môi trường của Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất. UBND tỉnh sẽ có văn bản đồng ý bổ sung ngành nghề tái chế dầu thải được đầu tư vào Phân KCN Sài Gòn – Dung Quất trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Về hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến việc nợ thuế, cưỡng chế  thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh: Giao Cục Thuế tỉnh khẩn trương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với đơn vị, sau khi Công ty TNHH Môi trường Dung Quất có văn bản cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch nộp thuế nợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc khôi phục cảnh báo doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với Công ty TNHH Môi trường Dung Quất trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích