English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479919
Đang online: 101

Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt

Đăng ngày: 06/12/2017; 435 lần đọc
Mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, giai đoạn 1A

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến những kiến nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm 01 trường hợp còn vướng mắc (hộ ông Nguyễn Một) và khẩn trương tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án.

 

Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến việc cho phép ban hành thông báo thu hồi đất tổng thể, làm cơ sở để triển khai công tác kiểm kê về đất đai và tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án theo đề nghị của Chủ đầu tư tại văn bản số 0511/2017/CV-HTĐ ngày 23/11/2017 và ý kiến của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 3085/UBND-DQ ngày 29/11/2017; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 12/12/2017.

 

Về đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án, theo báo cáo của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, hiện nay Viện Năng lượng (thuộc Bộ Công Thương) đang nghiên cứu, lập điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền Trung, trong đó dự kiến sử dụng phần lớn diện tích tại vị trí VT06 (đất dự phòng phát triển phục vụ chuyên gia và dịch vụ hỗn hợp). Do đó, việc bổ sung vị trí VT06 nêu trên vào Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất sẽ được xem xét sau khi Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền Trung (điều chỉnh) được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích