English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903820
Đang online: 177

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt

Đăng ngày: 06/12/2017; 344 lần đọc
Mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, giai đoạn 1A

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến những kiến nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm 01 trường hợp còn vướng mắc (hộ ông Nguyễn Một) và khẩn trương tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án.

 

Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến việc cho phép ban hành thông báo thu hồi đất tổng thể, làm cơ sở để triển khai công tác kiểm kê về đất đai và tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án theo đề nghị của Chủ đầu tư tại văn bản số 0511/2017/CV-HTĐ ngày 23/11/2017 và ý kiến của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 3085/UBND-DQ ngày 29/11/2017; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 12/12/2017.

 

Về đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án, theo báo cáo của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, hiện nay Viện Năng lượng (thuộc Bộ Công Thương) đang nghiên cứu, lập điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền Trung, trong đó dự kiến sử dụng phần lớn diện tích tại vị trí VT06 (đất dự phòng phát triển phục vụ chuyên gia và dịch vụ hỗn hợp). Do đó, việc bổ sung vị trí VT06 nêu trên vào Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất sẽ được xem xét sau khi Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền Trung (điều chỉnh) được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh