English Thứ Ba, 19-11-2019, 12:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112670965
Đang online: 236

Giải quyết các vướng mắc liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

Đăng ngày: 04/07/2019; 966 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC).

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án

 

Theo đó, về công tác giải phóng mặt bằng: UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung phối hợp, hỗ trợ QISC thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1), dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) và dự án Khu khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới đúng tiến độ nhằm kết nối và phát huy hiệu quả của dự án.

 

Đối với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình công cộng: Trường hợp người dân không chấp hành theo quy định, UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện quy trình, thủ tục cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định và thẩm quyền.

 

Đối với quỹ đất di dời, cải táng m mả để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giao UBND thành phố bố trí quỹ đất phù hợp để thực hiện việc di dời, cải táng mồ mả đối với các dự án do Nhà nước thực hiện; hướng dẫn, giới thiệu để các Nhà đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi liên hệ, ký kết hợp đồng với các Nhà đầu tư đang đầu tư dự án Nghĩa trang, công viên Nghĩa trang,... trên địa bàn để di dời mồ mả, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

 

Đối với quỹ đất tái định cư, giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư của từng dự án để mua đất ở tại các Khu dân cư đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc các Nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư, đồng thời vận động nhân dân phối hợp thực hiện.

 

Đối với cơ chế bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn hơn 500 m2 (>500 m2), giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

Về công tác đầu tư xây dựng: Việc thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp phát sinh hạng mục, QISC đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định.

 

Đối với việc bàn giao dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới (đoạn từ Quang Trung đến Phan Đình Phùng và đoạn từ Phan Đình Phùng đến Trần Kỳ Phong): Giao UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với QISC thực hiện việc tiếp nhận nguyên trạng, tổ chức quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng theo quy định. Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ ngân sách thành phố kinh phí duy tu, bảo dưỡng nêu trên.

 

Đối với công tác quyết toán dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu MớiQISC tách phần chi phí đầu tư hạ tầng của khu đất 10 ha đã bàn giao cho Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, gửi hồ sơ cho Sở Tài chính để thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

 

Về bổ sung vốn đầu tư, QISC có văn bản cam kết cụ thể việc ngân sách tỉnh tạm ứng 150 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành 02 dự án Khu dân cư; trong đó lập kế hoạch và khẳng định đến quý IV năm 2019, QISC sẽ thực hiện hoàn thành việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất và nộp ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng. Trên cơ sở văn bản cam kết của QISC, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019.

 

Về giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1): Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, QISC và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của QISC về việc điều chỉnh Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến điều chỉnh hình thức giao đất; đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

 

Thực hiện Cổ phần hóa Công ty QISC trong năm 2019

 

Về công tác Cổ phần hóa QISC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của QISC theo đúng quy định để đảm bảo tiến độ Cổ phần hóa trong năm 2019; thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019. Đồng thời, QISC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hoàn thành các trình tự thủ tục để thực hiện cổ phần hóa Công ty trong năm 2019.

 

Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) thành 02 dự án Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) và Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 905/UBND-CNXD ngày 01/3/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích