English Thứ Hai, 28-05-2018, 17:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72841486
Đang online: 143

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Giải quyết các kiến nghị liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 11/07/2017; 852 lần đọc
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4127/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về Luật Khí tượng thủy văn, các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; đồng thời nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và nâng cao năng lực dự báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai.
Hướng dẫn Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia lập các thủ tục đất đai để xác lập hành lang an toàn cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan (nơi đặt công trình khí tượng thủy văn của Trung tâm) lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, giao đất thuộc hành lang an toàn các công trình khí tượng thủy văn để quản lý theo đúng quy định.

 

Đối với các kiến nghị liên quan việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài khoa học; tạo điều kiện cho cán bộ ngành khí tượng thủy văn tiếp cận các ưu đãi về đất đai để xây dựng nhà ở: Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động làm việc, có văn bản đề xuất cụ thể từng nội dung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng của địa phương và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Hà Thành và đề xuất liên danh giữa Công ty TNHH Hà Thành và Công ty CP Du lịch QT&T nhằm triển khai dự án Celadon Beach Resort tại vị trí dự án Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình thực hiện của các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và rà soát các dự án đã và đang trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 3970/BCT-ĐL ngày 21/5/2018; trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 1​0/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh