English Thứ Năm, 27-07-2017, 16:02 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61418809
Đang online: 152

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Giải quyết các kiến nghị liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 11/07/2017; 381 lần đọc
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4127/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về Luật Khí tượng thủy văn, các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; đồng thời nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và nâng cao năng lực dự báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai.
Hướng dẫn Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia lập các thủ tục đất đai để xác lập hành lang an toàn cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan (nơi đặt công trình khí tượng thủy văn của Trung tâm) lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, giao đất thuộc hành lang an toàn các công trình khí tượng thủy văn để quản lý theo đúng quy định.

 

Đối với các kiến nghị liên quan việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài khoa học; tạo điều kiện cho cán bộ ngành khí tượng thủy văn tiếp cận các ưu đãi về đất đai để xây dựng nhà ở: Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động làm việc, có văn bản đề xuất cụ thể từng nội dung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng của địa phương và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4118/UBND-TH ngày 10/7/2017.

​Ch
ủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị và báo cáo kết quả: Thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011-2014 tại mục 2 phần II Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.
 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh