English Thứ Tư, 22-11-2017, 20:04 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65967358
Đang online: 103

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Giải quyết các kiến nghị liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 11/07/2017; 574 lần đọc
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4127/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về Luật Khí tượng thủy văn, các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; đồng thời nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và nâng cao năng lực dự báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai.
Hướng dẫn Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia lập các thủ tục đất đai để xác lập hành lang an toàn cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan (nơi đặt công trình khí tượng thủy văn của Trung tâm) lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, giao đất thuộc hành lang an toàn các công trình khí tượng thủy văn để quản lý theo đúng quy định.

 

Đối với các kiến nghị liên quan việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài khoa học; tạo điều kiện cho cán bộ ngành khí tượng thủy văn tiếp cận các ưu đãi về đất đai để xây dựng nhà ở: Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động làm việc, có văn bản đề xuất cụ thể từng nội dung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng của địa phương và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh