English Thứ Sáu, 22-09-2017, 00:53 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63636389
Đang online: 64

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Giải quyết các kiến nghị liên quan lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 11/07/2017; 501 lần đọc
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4127/UBND-NNTN​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về Luật Khí tượng thủy văn, các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; đồng thời nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và nâng cao năng lực dự báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai.
Hướng dẫn Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia lập các thủ tục đất đai để xác lập hành lang an toàn cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan (nơi đặt công trình khí tượng thủy văn của Trung tâm) lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, giao đất thuộc hành lang an toàn các công trình khí tượng thủy văn để quản lý theo đúng quy định.

 

Đối với các kiến nghị liên quan việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài khoa học; tạo điều kiện cho cán bộ ngành khí tượng thủy văn tiếp cận các ưu đãi về đất đai để xây dựng nhà ở: Đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chủ động làm việc, có văn bản đề xuất cụ thể từng nội dung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng của địa phương và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

P.V

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án Khu dân cư Yên Phú theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5611/UBND-NNTN ngày 13/9/2017 và số 5119/UBND-NNTN ngày 22/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương Tổng Công ty Dầu Việt Nam sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng nguyên trạng thửa đất số 03, tờ bản đồ số 04, diện tích 23.201m2 tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất như Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh