English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Giải phóng mặt bằng để xử lý ô nhiễm môi trường tại kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi

Đăng ngày: 10/07/2018; 194 lần đọc

Để đảm bảo tiến độ thi công xử lý ô nhiễm môi trường tại kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi, thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) và không làm ảnh hưởng kế hoạch giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương yêu cầu khẩn trương tiến hành tháo dỡ, di dời các công trình, kiến trúc, tài sản của Công ty ra khỏi mặt bằng khu vực xử lý ô nhiễm môi trường tại kho thuốc bảo vệ thực vật.

Chỉ đạo UBND thị trấn La Hà phối hợp với các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức làm việc với hộ dân tự ý xâm chiếm trồng keo trong mặt bằng kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi, khẩn trương thu dọn, bàn giao mặt bằng.

 

Hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bàn  giao mặt bằng cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện trước ngày 30/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tư Nghĩa trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; khẩn trương tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đã bố trí ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

 

Kho thuốc bảo vệ thực vật Núi Voi ở thị trấn La Hà, là một trong những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu cần xử lý, kho có diện tích 253,33m2, được xây dựng vào năm 1976. Trước đây, kho được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh làm nơi lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật để chiết rót và cung cấp cho bà con nông dân, đến năm 2000 thì kho thuốc ngừng hoạt động.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích