English Chủ Nhật, 17-12-2017, 05:48 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66809098
Đang online: 84

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Giải pháp nào cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển

Đăng ngày: 16/08/2017; 1900 lần đọc

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng giá trị nông sản và đảm bảo cho một nền nông nghiệp phát bền vững.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay đã có một số mô hình sản xuất nông n​ghiệp ứng dụng công nghệ cao như: xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi), mô hình xuất lúa, gạo hữu cơ tại xã Hành Nhân, Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành), sản xuất khoai lang Nhật Bản (huyện Mộ Đức), mô hình sản xuất rau thủy canh trong nhà kính tại xã Phổ Văn (huyện Đức Phổ)... Đặc điểm chung của các mô hình trên là quy mô vẫn còn nhỏ, sản phẩm chưa được xây dựng thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường chưa ổn định. 

 

Những trở lực lớn trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh hiện nay trước hết là tình trạng sản xuất manh mún, phân tán ở nông hộ vẫn còn phổ biến; nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nông nghiệp còn rất hạn chế, nông dân vẫn còn mang nặng tập quán sản xuất cũ (bón phân hóa học, phun thuốc trừ sâu bằng hóa chất…); người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là sản phẩm nông nghiệp không an toàn và đâu là sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Bởi lẽ chúng không khác nhau nhiều hình thức bên ngoài nhưng chất lượng và độc hại tiềm ẩn bên trong thì không thể phân biệt được bằng mắt thường. 

 

Bên cạnh đó, nhà nước chưa có những chính sách đặc thù để hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: chính sách ưu đãi về tín dụng (ứng dụng công nghệ cao cần rất nhiều vốn), chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách về tích tụ ruộng đất, chính sách đào tạo nguồn nhân lực để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...   

 

Để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trước hết phải có sự tham gia của các doanh nghiệp, hộ nông dân đơn lẽ khó có thể làm được bởi lẽ: sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi chủ thể phải có những năng lực cần thiết như: đất đai tập trung, vốn lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định…  

 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, mở đường cho triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển, thiết nghĩ, tỉnh cần có một số giải pháp sau:

 

- Có chủ trương xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương, ưu tiên đầu tư cho các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

 

- Ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, định hướng giúp doanh nghiệp và nông dân sản xuất theo yêu cầu thị trường, nhằm ổn định giá cả nông sản. Chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

 

- Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, tích tụ ruộng đất để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún để hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

 

- Rà soát lại các chính sách hiện có, trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các chính sách để hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó ưu tiên cho hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách về tích tụ ruộng đất, chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, chính sách đảm bảo sự minh bạch về quy chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao… 

           

Tin rằng, với sự quyết tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp và bà con nông dân, chắc chắn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ có sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

 

Văn Sơn 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh