English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108987602
Đang online: 209

Giải ngân vốn từ nguồn thu vượt dự toán năm 2018 cho đầu tư phát triển

Đăng ngày: 05/09/2019; 341 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu…; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn các dự án do đơn vị quản lý đã được UBND tỉnh giao chính thức từ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, trong đó chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công; kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục thanh toán cho đơn vị thi công đối với các dự án đã được giao chính thức từ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018.

 

                                                                       T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích