English Thứ Hai, 23-09-2019, 03:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109375780
Đang online: 184
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý

Đăng ngày: 11/09/2019; 298 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất không ban hành khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2014/Đ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Thống nhất đơn vị khai thác cảng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý áp dụng khung giá dịch vụ cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn đơn vị khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh thuộc địa phương quản lý thực hiện kê khai, niêm yết giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển theo khung giá dịch vụ cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý, giám sát đơn vị khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành quy định pháp luật về giá.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích