English Thứ Sáu, 19-07-2019, 02:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103066302
Đang online: 117
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giá đất thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Nghĩa Phú và Khu dân cư đường Võ Thị Sáu

Đăng ngày: 12/04/2019; 843 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được Nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư tại dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Cụ thể, đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh cho các lô đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Quy hoạch số 2 có mặt cắt nền đường 15,5m  là 517.000 đồng/m2.

 

Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh cho các lô đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Quy hoạch số 2 có mặt cắt nền đường 15,5m  là 1.400.000 đồng/m2.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được Nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư tại dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi.

 

Cụ thể, đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh: Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 13,5m là 2.400.000 đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 14,6m  là 3.080.000 đồng/m2.

 

Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh: Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 13,5m là 2.800.000 đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 14,6m là 3.600.000 đồng/m2.

 

Giá đất quy định nêu trên được áp dụng trong năm 2019, chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định.

 

B.T-V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích