English Thứ Hai, 16-09-2019, 07:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giá đất thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Nghĩa Phú và Khu dân cư đường Võ Thị Sáu

Đăng ngày: 12/04/2019; 857 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được Nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư tại dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Cụ thể, đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh cho các lô đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Quy hoạch số 2 có mặt cắt nền đường 15,5m  là 517.000 đồng/m2.

 

Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh cho các lô đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Quy hoạch số 2 có mặt cắt nền đường 15,5m  là 1.400.000 đồng/m2.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất việc áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được Nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư tại dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi.

 

Cụ thể, đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh: Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 13,5m là 2.400.000 đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 14,6m  là 3.080.000 đồng/m2.

 

Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh: Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 13,5m là 2.800.000 đồng/m2. Các lô đất tiếp giáp với tuyến đường nội bộ có mặt cắt nền đường 14,6m là 3.600.000 đồng/m2.

 

Giá đất quy định nêu trên được áp dụng trong năm 2019, chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định.

 

B.T-V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích