English Thứ Tư, 26-09-2018, 08:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79436680
Đang online: 213
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Thế Long, xã Tịnh Phong

Đăng ngày: 02/01/2018; 341 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến về giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Thế Long, xã Tịnh Phong.

Theo đó, giá đất thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định c​ư Thế Long, xã Tịnh Phong phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, như sau: Đối với 07 lô đất tiếp giáp với mặt tiền đường gom song song đường Quốc lộ 1A mặt cắt đường rộng 19m (lòng đường 15m) là 840.000 đồng/m2; Đối với 25 lô đất tiếp giáp đường N10 là 714.000 đồng/m2; Đối với 29 lô đất tiếp giáp đường N9 là 588.000 đồng/m2; Đối với 02 lô đất tiếp giáp đường B-D là 462.000 đồng/m2; Đối với 163 lô đất tiếp giáp đường N9-A, N9-B N9-D, N9-E là 378.000 đồng/m2.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, cụ thể: Đối với 07 lô đất tiếp giáp với mặt tiền đường gom song song đường Quốc lộ 1A mặt cắt đường rộng 19m (lòng đường 15m) là 1.176.000 đồng/m2; Đối với 25 lô đất tiếp giáp đường N10 là 996.600 đồng/m2 ; Đối với 29 lô đất tiếp giáp đường N9 là 823.200 đồng/m2; Đối với 02 lô đất tiếp giáp đường B-D là 646.800 đồng/m2; Đối với 163 lô đất tiếp giáp đường N9-A, N9-B N9-D, N9-E là     529.200  đồng/m2.

 

Giá đất quy định nêu trên chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền, 02 mặt tiền theo quy định. và áp dụng đối với các phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2017 hoặc 2018.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích