English Thứ Ba, 19-03-2019, 15:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89286809
Đang online: 244
Tin tức Các tin khác Xem chi tiết tin tức

Giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải

Đăng ngày: 09/11/2016; 554 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để phục vụ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất năm 2015, năm 2016 (​chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định). Riêng đối với năm 2016 chỉ áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết a điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.

 

Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 6,5m là 385.000 đồng/m2 ; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 10m và 11,5m là 451.000 đồng/m2 ; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 18m là 500.000 đồng/m2.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất áp dụng đối với trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh: Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 6,5m là 560.000 đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 10m và 11,5m là 656.000 đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 18m là 727.000 đồng/m2.

 

 

Giá đất tái định cư tại khu dân cư này được áp dụng đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2015, năm 2016. Riêng đối với các phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2015 thì giá đất thu tiền sử dụng đất không áp dụng theo quy định tại điểm b mục 1 Công văn này.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích