English Thứ Bảy, 14-12-2019, 07:31 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114319677
Đang online: 148
Tin tức Các tin khác Xem chi tiết tin tức

Giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải

Đăng ngày: 09/11/2016; 616 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để phục vụ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất năm 2015, năm 2016 (​chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định). Riêng đối với năm 2016 chỉ áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết a điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.

 

Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 6,5m là 385.000 đồng/m2 ; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 10m và 11,5m là 451.000 đồng/m2 ; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 18m là 500.000 đồng/m2.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất áp dụng đối với trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh: Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 6,5m là 560.000 đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 10m và 11,5m là 656.000 đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 18m là 727.000 đồng/m2.

 

 

Giá đất tái định cư tại khu dân cư này được áp dụng đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2015, năm 2016. Riêng đối với các phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2015 thì giá đất thu tiền sử dụng đất không áp dụng theo quy định tại điểm b mục 1 Công văn này.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích