English Thứ Hai, 16-09-2019, 11:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Các tin khác Xem chi tiết tin tức

Giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải

Đăng ngày: 09/11/2016; 597 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để phục vụ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, giá đất tái định cư tại khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất năm 2015, năm 2016 (​chưa bao gồm hệ số 02 mặt tiền theo quy định). Riêng đối với năm 2016 chỉ áp dụng đối với các trường hợp quy định tại tiết a điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.

 

Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 6,5m là 385.000 đồng/m2 ; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 10m và 11,5m là 451.000 đồng/m2 ; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 18m là 500.000 đồng/m2.

 

Giá đất thu tiền sử dụng đất áp dụng đối với trường hợp quy định tại tiết b điểm 1 Công văn số 5336/UBND-NNTN ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh: Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 6,5m là 560.000 đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 10m và 11,5m là 656.000 đồng/m2; Đối với các lô đất tiếp giáp với mặt cắt nền đường 18m là 727.000 đồng/m2.

 

 

Giá đất tái định cư tại khu dân cư này được áp dụng đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2015, năm 2016. Riêng đối với các phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2015 thì giá đất thu tiền sử dụng đất không áp dụng theo quy định tại điểm b mục 1 Công văn này.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích