English Thứ Hai, 23-09-2019, 03:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109375034
Đang online: 178
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp được Nhà nước bố trí đất tái định cư

Đăng ngày: 09/04/2019; 145 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được Nhà nước bố trí đất tái định cư, giao đất tái định cư tại các dự án.

Cụ thể, Dự án Khu dân cư dọc đường Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi: Tiếp tục áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp được N​hà nước bố trí đất tái định cư, giao đất tái định cư đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2628/UBND-NNTN ngày 14/5/2018 cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh; đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh là 5.300.000 đồng/m2.

 

Dự án khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi: Áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, cụ thể các lô đất tiếp giáp với đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Trường Chinh) có mặt cắt ngang 21m là 4.840.000 đồng/m2.

 

Áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, cụ thể các lô đất tiếp giáp với đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Trường Chinh) có mặt cắt ngang 21m là 5.300.000 đồng/m2.

 

Giá đất quy định này chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền, 02 mặt tiền theo quy định và áp dụng trong năm 2019.

 

                                                                               V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích