English Chủ Nhật, 26-01-2020, 01:24 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117278613
Đang online: 145
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu dân cư Phước Thạnh

Đăng ngày: 30/11/2018; 160 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu dân cư Phước Thạnh tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ phần diện tích đất thuộc dự án Khu dân cư Phước Thạnh được xác định tại thời điểm tháng 11/2018 theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 8388/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 là 128.583.469.000 đồng. Trong đó, đơn giá đất ở bình quân của dự án là 2.959.777 đồng/m2; đơn giá đất thương mại dịch vụ bình quân của dự án là 1.522.805 đồng/m2.

 

Số tiền sử dụng đất này tương ứng với diện tích đất ở tính thu tiền sử dụng đất là 42.069,89 m2 và diện tích đất thương mại dịch vụ tính tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê (49 năm) là  2.670,07 m2 như đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương tại Tờ trình số 267/TTr-CTĐP ngày 16/10/2018.

 

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định nêu trên chỉ phù hợp khi chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt.

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất và được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất trong thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày ban hành Chứng thư định giá đất (từ ngày 12/11/2018) với diện tích và quy hoạch nêu trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng với số tiền đã được xác định tại Công văn này (không phải xác định lại và trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể). Trường hợp việc lập thủ tục và được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất sau 06 tháng kể từ ngày ban hành Chứng thư định giá đất hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án mà làm thay đổi các chỉ tiêu liên quan đến xác định giá đất hoặc thay đổi diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải xác định lại theo quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quyết định.

 

Đối với đất tái định cư, trường học, bãi đậu xe, vườn hoa cây xanh và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật sau khi thực hiện đầu tư chủ đầu tư quản lý vận hành hoặc bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích