English Thứ Bảy, 24-08-2019, 10:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107649876
Đang online: 151
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu dân cư Phước Thạnh

Đăng ngày: 30/11/2018; 122 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu dân cư Phước Thạnh tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ phần diện tích đất thuộc dự án Khu dân cư Phước Thạnh được xác định tại thời điểm tháng 11/2018 theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 8388/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 là 128.583.469.000 đồng. Trong đó, đơn giá đất ở bình quân của dự án là 2.959.777 đồng/m2; đơn giá đất thương mại dịch vụ bình quân của dự án là 1.522.805 đồng/m2.

 

Số tiền sử dụng đất này tương ứng với diện tích đất ở tính thu tiền sử dụng đất là 42.069,89 m2 và diện tích đất thương mại dịch vụ tính tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê (49 năm) là  2.670,07 m2 như đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương tại Tờ trình số 267/TTr-CTĐP ngày 16/10/2018.

 

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định nêu trên chỉ phù hợp khi chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt.

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất và được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất trong thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày ban hành Chứng thư định giá đất (từ ngày 12/11/2018) với diện tích và quy hoạch nêu trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng với số tiền đã được xác định tại Công văn này (không phải xác định lại và trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể). Trường hợp việc lập thủ tục và được UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất sau 06 tháng kể từ ngày ban hành Chứng thư định giá đất hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án mà làm thay đổi các chỉ tiêu liên quan đến xác định giá đất hoặc thay đổi diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải xác định lại theo quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quyết định.

 

Đối với đất tái định cư, trường học, bãi đậu xe, vườn hoa cây xanh và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật sau khi thực hiện đầu tư chủ đầu tư quản lý vận hành hoặc bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích