English Thứ Tư, 24-10-2018, 11:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 81125115
Đang online: 171

Gặp mặt kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đăng ngày: 05/12/2017; 761 lần đọc

Chiều 5-12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2017) và tổng kết công tác Hội năm 2017.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội trong 28 năm qua. Cùng với sự hình thành, phát triển của Hội CCB trong cả nước, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống quê hương Quảng Ngãi Anh hùng, gương mẫu​ thực hiện tốt chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

 

Đến nay toàn tỉnh có trên 35 ngàn hội viên, 258 tổ chức Hội cơ sở, 1284 chi Hội. Đội ngũ cán bộ kiên định, vững vàng về chính trị, tâm huyết, năng động với công tác Hội. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn luôn xác định đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, gương mẫu đi đầu và tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động lớn ở địa phương, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành tình cảm, thiêng liêng và là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội, trở thành động lực để mỗi cán bộ, hội viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tiếp tục cống hiến công sức của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Ngoài ra, Hội còn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, đùm bọc giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn; phối hợp với cơ quan quân sự, ngành lao động, thương binh, xã hội, các ban ngành ở tỉnh và các địa phương, tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cung cấp thông tin, giải quyết các chế độ, chính sách, tham gia làm tốt chính sách hậu phương quân đội, đóng góp ủng hộ quỹ “vì người nghèo, thiên tai, bão lụt”, “quỹ vì Trường Sa thân yêu”…

 

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục nêu cao tinh thân tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà tạm, sản xuất kinh doanh giỏi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng được đẩy mạnh; phối hợp với các ngành, các cấp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang; tư vấn hồ sơ giải quyết chế độ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cho những anh chị em chưa được giải quyết.

 

Thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Báo cáo số 757/BC-BGDĐT ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tình hình thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trường học.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định số 3963/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

 ​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích