English Thứ Sáu, 14-12-2018, 20:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83981100
Đang online: 103

Gắn công tác luân chuyển với bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương

Đăng ngày: 30/11/2018; 284 lần đọc

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn tạo hiệu ứng tốt hơn, tạo sự lan tỏa trong công tác luân chuyển cán bộ; gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương và chuẩn bị một số bước nhân sự nhiệm kỳ tới.

Ngày 30/11, tại Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương t​ổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương luân chuyển.

Tham dự hội nghị có đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các Ban xây dựng Đảng, các cán bộ được Trung ương điều động, luân chuyển đang công tác tại địa phương từ Đại hội Đảng toàn quốc khóa X, XI và từ đầu khóa XII đến nay.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá: Hội nghị góp phần hoàn thiện trong xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu: Cán bộ luân chuyển sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ với tâm huyết, trách nhiệm cao; cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cơ quan, Đảng bộ và nhân dân nơi công tác. Các cơ quan có người được cử đi luân chuyển và cơ quan tiếp nhận người cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, giúp đỡ công việc, tạo điều kiện tối đa cho người được luân chuyển nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần hoàn thiện chính sách về ăn ở, đi lại, tiền lương, phụ cấp và chính sách trở về nơi làm việc cũ hoặc về Trung ương đối với người được đi luân chuyển.

Theo Quy định 98-QĐ/TW và Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị, công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Việc đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; kiên quyết ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen… Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, luân chuyển 16 đồng chí cán bộ Trung ương về địa phương công tác; phân công, bố trí công tác khác đối với 26 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển đang công tác tại địa phương. Hiện nay, còn 22 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển trên 36 tháng đang công tác tại địa phương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành bài bản, chặt chẽ, đồng bộ, minh bạch, khách quan và dân chủ hơn theo đúng chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém và khuyết điểm trong thời gian qua.

Việc lựa chọn cán bộ, địa bàn, chức danh luân chuyển được tiến hành thân trọng, kỹ lưỡng theo phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ, cơ quan nơi đi với địa phương nơi đến; cán bộ luân chuyển là cán bộ trẻ, chủ yếu là cấp Thứ trưởng, tương đương, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển. 

Hầu hết các đồng chí cán bộ luân chuyển đều có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành sự phân công, điều động, bố trí công tác của các cấp có thẩm quyền; nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, công tác luân chuyển cán bộ Trung ương cần tiếp tục triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan và thực sự vì mục đích chung, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn tạo hiệu ứng tốt hơn, tạo sự lan tỏa trong công tác luân chuyển cán bộ; gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương và chuẩn bị một số bước nhân sự nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; chủ động tham mưu, đề xuất phân công, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp với cán bộ sau luân chuyển.

Cán bộ luân chuyển tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, bố trí công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền./.

(Chinhphu.vn)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích