English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:28 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114042618
Đang online: 200
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Gần 96% thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đăng ngày: 29/11/2018; 294 lần đọc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, tính đến cuối tháng 11/2018, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 14.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn đạt gần 96%, tăng từ 30% - 40% hồ sơ trả đúng hạn so với trước khi chuyển vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh c​hính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/4/2018, bước đầu thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 08 sở, gồm Sở: Tư pháp, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, với gần 900 thủ tục hành chính.

 

Hiện Trung tâm được trang bị phần mềm một cửa điện tử hiện đại, tích hợp nhiều tính năng, tiện ích vượt trội, như tích hợp hệ thống tin nhắn SMS, tự động gửi thông báo cho công dân đối với các trạng thái xử lý hồ sơ sớm hạn, quá hạn; cho phép tổ chức, cá nhân tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ qua ứng dụng nhắn tin miễn phí Zalo; đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với việc giải quyết hồ sơ qua thiết bị tablet, qua ứng dụng web; thực hiện kiểm soát việc dừng giải quyết, yêu cầu bổ sung hồ sơ của các cơ quan chặt chẽ để tránh tình trạng dừng, trả tùy tiện, không có cơ sở.

 

Sắp tới, sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đầu tư xây dựng hoàn thành, tỉnh sẽ đưa tất cả các thủ tục hành chính của 20 sở, ngành và các cấp tương đương về xử lý tại Trung tâm để giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân, đáp ứng lộ trình cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu, mục tiêu tỉnh đặt ra.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích