English Thứ Bảy, 17-11-2018, 09:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82447037
Đang online: 130
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Gần 4,6 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển

Đăng ngày: 12/01/2018; 284 lần đọc

Chiều 11-01, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao tiền hỗ trợ gia đình các ngư dân bị thiệt hại khi đánh bắt trên vùng biển Việt Nam. Trong đó, dành 200 triệu đồng tặng 7 gia đình có người chết, mất tích trên biển, thiệt hại ngư cụ, chìm tàu.

Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này là 4,55 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ không thu hồi một phần thiệt hại tài sản cho 4 chủ tàu là Phạm Ngọc Mảng, Bùi Ngọc Lành, Huỳnh Văn Khanh và Phạm Sách ở xã Bình Châu (Bình Sơn) bị nước ngoài tịch thu, cướp phá tài sản, mỗi trường hợp từ 20 - 50 triệu đồng; hỗ trợ cho thân nhân 3 ngư dân bị chết, bị mất tích trên biển, mỗi trường hợp 10 triệu đồng, gồm bà Bùi Thị Hồng, ở xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn); Trương Thị Rê, ở xã Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi) và Phạm Thị Hòa ở xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ).

 

Quỹ cũng hỗ trợ có thu hồi vốn gốc và phí sử dụng vốn cho 7 chủ tàu: Nguyễn Chín, Võ Mệnh, Phạm Văn Mảng ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn); Trương Đình Trọng, ở xã Bình Thạnh (hu​yện Bình Sơn); Đinh Thiên Hà ở xã Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi); Lê Văn Lời, xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn); Huỳnh Minh Dũng, ở xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) mỗi trường hợp từ 500 - 800 triệu đồng.

 

Sau 4 năm thành lập, đến nay, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã huy động các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp gần 100 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ cho ngư dân 50 tỷ đồng đóng mới 5 chiếc tàu cá công suất lớn; giúp ngư dân sửa chữa gần 20 chiếc tàu và hỗ trợ hàng trăm trường hợp ngư dân bị thiệt hại khi đánh bắt trên biển với số tiền 30 tỷ đồng.

 

                                                                                 Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích