English Thứ Năm, 24-01-2019, 05:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85779796
Đang online: 85
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Dự trữ 800 đơn vị máu phục vụ Tết nguyên đán

Đăng ngày: 13/02/2018; 509 lần đọc
Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu trong chương trình Hành trình đỏ

Tin từ Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, để chuẩn bị tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra, Khoa Huyết học đã vận động và dự trữ 800 đơn vị máu để phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Để đảm bảo lượng máu phục vụ bệnh nhân dịp Tết, Khoa Huyết học đã chủ động phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố trong tỉnh và các câu lạc bộ ngân hàng máu sống để thu gom lượng máu trước Tết. Ngoài ra, những nhóm máu hiếm cũng được chủ động dự trữ và sẵn sàng phục vụ nếu bệnh nhân cần. Ngay sau Tết, Khoa huyết học sẽ tiếp tục thu gom lượng máu tại Lễ hội xuân hồng và các chương trình hiến máu tình nguyện đầu xuân tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 

Như vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ luôn đảm bảo lượng máu phục vụ bệnh nhân dịp trước trong và sau Tết.

 

                                                                                    Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích