English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87529859
Đang online: 104

Đức Phổ tiếp nhận và cấp phát 20.253 suất quà Tết cho gia đình chính sách

Đăng ngày: 30/01/2019; 2097 lần đọc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, huyện Đức Phổ đã tiếp nhận và tiến hành phân bổ 9.243 suất quà Tết của Chủ tịch nước và 11.010 suất quà tết của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng các gia đình chính sách trong huyện. 

Theo đó, quà Tết của Chủ tịch nước gồm 2 mức là 200.000 đồng/suất và 400.000 đồng/suất; quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh gồm 2 mức: 200.000 đồng/s​uất và 300.000 đồng/suất. Hiện tại, huyện đã hoàn thành việc phân bổ quà Tết về các xã, thị trấn để tiến hành trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 

Ngoài các phần quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh, nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, huyện Đức Phổ còn trích kinh phí gần 300 triệu đồng để trao tặng trên 760 suất quà cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 15 xã, thị trấn trong huyện.

 

Thúy Yến 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích