English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85793343
Đang online: 108

Đức Phổ thu gom hơn 600 đơn vị máu

Đăng ngày: 11/06/2018; 423 lần đọc

Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Phổ phối hợp với Khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc hiến máu cứu người “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nên trong đợt này đ​ã có hơn 900 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, khối Công an và cán bộ, công chức, nhân dân ở 7 xã  Phổ Thuận, Phổ Phong, Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Cường và Phổ Khánh tham gia hiến máu.

 

Qua tổ chức khám sàng lọc và thực hiện các bước kiểm tra, xét nghiệm theo quy trình, đã thu gom được hơn 600 đơn vị máu, đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch. Như vậy qua 2 đợt hiến máu, toàn huyện Đức Phổ đã thu nhận được trên 1.265 đơn vị máu, vượt 57% kế hoạch tỉnh giao.

 

Thúy Yến 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích