English Thứ Sáu, 23-08-2019, 10:18 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107529508
Đang online: 231
 Danh sách Đại biểu Quốc Hội

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI​ KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

dbqh.jpg

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI ​ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015


 

 

Mã Điền Cư

Tóm tắt tiểu sử  

Nguyễn Hòa Bình

Tóm tắt tiểu sử   

Vũ Trọng Kim

Tóm tắt tiểu sử  

     
 

Trịnh Đình Thạch

Tóm tắt tiểu sử  

Võ Tuấn Nhân

Tóm tắt tiểu sử   

Đinh Thị Phương Lan

Tóm tắt tiểu sử  
     
     
 

Nguyễn Cao Phúc

Tóm tắt tiểu sử   ​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích