English Thứ Ba, 21-01-2020, 01:09 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116924652
Đang online: 185
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đôn đốc thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán

Đăng ngày: 18/11/2019; 165 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc các doanh nghiệp cổ phần hóa khẩn trương thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2019 tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 6 tháng cuối năm 2019 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4065/UBND-KT ngày 19/7/2019; trên cơ sở đó, rà soát, danh sách các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa của tỉnh đã niêm yết, đăng ký giao dịch, chưa  niêm yết, đăng ký giao dịch, giải pháp thực hiện theo yêu cầu của Phó Thủ tướng tại văn bản nêu trên; tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

                                                                            T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích