English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107301502
Đang online: 155

Đôn đốc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn

Đăng ngày: 13/05/2019; 246 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ tiếp tục đôn đốc tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, đoạn qua huyện Bình Sơn.

Giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND huyện Bình Sơn để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án và đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 19/4/2019.

 

Bố trí cán bộ và chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương để báo cáo chính xác số liệu còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB; trên cơ sở đó, phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết và bố trí phương tiện thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng; trường hợp để các hộ dân tái lấn chiếm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Đồng thời, kịp thời tham vấn Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Giao UBND huyện Bình Sơn tích cực chỉ đạo các Phòng - Ban, UBND cấp xã liên quan phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư, Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án theo thẩm quyền, khẩn trương bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ yêu cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy Bình Sơn quan tâm, tiếp tục chỉ đạo UBND huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tích cực hỗ trợ Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích