English Thứ Tư, 22-01-2020, 00:44 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116985929
Đang online: 163
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Đăng ngày: 11/09/2019; 218 lần đọc

Căn cứ nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn​ đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị còn dây dưa, chây ì, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý hồ sơ, đặc biệt là các hồ sơ tồn đọng kéo dài, gửi kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua theo dõi, giám sát việc phối hợp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trong tháng 9/2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện, phối hợp xác nhận hồ sơ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn chây ì, chưa nghiêm túc trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ.

 

Cụ thể, có 38 hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu quá thời hạn phối hợp theo quy định; 39 hồ sơ quá thời hạn xác nhận nhưng chưa được xã, phường trên địa bàn thành phố xác nhận, có ý kiến gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố để giải quyết cho người dân,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích